Vyberte položku Stránka

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 08: Islam sa stavia proti otroctvu

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 08: Islam sa stavia proti otroctvu

Mýtus: Islám netoleruje zotročovanie ľudských bytostí. Náboženská viera vyhubila inštitút otroctva vďaka zásadám uvedeným do pohybu Mohamedom, ktorý bol za zrušenie otroctva.

[sociallocker][/sociallocker]

Pravda: Mohamed zajímal, vlastnil a predával otrokov. Korán výslovne dáva majiteľom otrokov slobodu sexuálneho využívania ich otrokov – a to nielen na jednom mieste, ale minimálne v štyroch samostatných súrach. Islamské právo je plné pravidiel týkajúcich sa zaobchádzania s otrokmi, z ktorých niektoré sú relatívne humánne, ale žiadne, ktoré by zakazovalo akýmkoľvek spôsobom jeho skutočnú realizáciu.

Samotná prítomnosť týchto pravidiel ospravedlňuje a legitimizuje inštitút otroctva. K tomu treba dodať fakt, že Mohamed bol dychtivý obchodník s otrokmi. Po poskytnutí množstva dôkazov o jeho činnosti podľa najspoľahlivejších moslimských životopiscov, Centrum pre štúdium politického islamu zhrnulo svoje zistenia takto:

Mohamed zajímal otrokov, predával otrokov, kupoval otrokov ako dary pre potešenia, dostával otrokov ako dary a používal otrokov na prácu. Síra (životopis Mohameda) je v otázke otroctva mimoriadne jednoznačná. ( Mohamed a neveriaci: politický život )

Dokonca aj samotná kazateľnica, z ktorej Mohamed kázal islam, bola postavená pomocou otrockej práce na základe jeho príkazu!

Korán vyzýva moslimov, aby napodobňovali príklad Mohameda, ktorý má „najušľachtilejšiu povahu„. Hlboko dehumanizujúca hrôza otroctva ako takého, bola počas štrnástich storočí všadeprítomnou tradíciou islamu vrátane súčasnej desivej situácie nemoslimských otrokov v Sudáne, Mali, Nigeri, Mauretánii a ďalších častiach moslimského sveta.

V modernej Líbyi sa po nástupe islamistov opäť začalo šíriť otroctvo

V islame nikdy neexistovalo abolicionalistické [=proti otroctvu] hnutie (rovnako ako náboženstvo nevytváralo žiadny organizovaný odpor voči dnešnému zotročovaniu). Zrušenie otroctva v islamskom svete bolo dôsledkom nátlaku európskych krajín, spolu s ďalšími politickými tlakmi, ktoré vôbec nesúviseli s islamským právom.

Hoci bolo v moslimskom svete zaznamenané hrozné zneužívanie otrokov, viedlo to len málo k zdokumentovaniu a úprimnej ľútosti, akú možno nájsť na západe. Neprítomnosť viny v moslimskom svedomí často vedie k nesprávnemu dojmu, že otroctvo v islame nebolo až také zlé – pričom to v skutočnosti poukazuje na výslovné schvaľovanie uvedenej činnosti zo strany tohto náboženstva.

Vply islamu na oddaných nasledovníkov je tak narcistický, že do dnešného dňa mnoho moslimov verí z hĺbky srdca, že zo strany moslimských bojovníkov bolo láskavosťou, keď boli ženy a deti odvedené v bitke spolu s ich preživšími mužmi. V skutočnosti boli títo ľudia vyrvaní zo svojich polí a domovov a degradovaní do ponižujúceho poddanstva.

V Dar al-Islam sa takmer nikdy nedá nájsť hanba a ospravedlnenie, bez ohľadu na to, aké by to bolo vhodné. Kalifovia, náboženský ekvivalent pápežov, si udržiavali háremy so stovkami, niekedy tisíckami mladých dievčat a žien zajatých z tak ďalekých krajín, ako je Európa a dodaných do sexuálneho otroctva. Turci, ktorí za viac než 150 rokov od roku 1500 do 17. storočia, uvrhli do otroctva 3 milióny ľudí, lovili Maďarov ako zvieratá. Jeden z prívetivejších moslimských panovníkov v Indii zajal a na iránske trhy s otrokmi prepravil 200 000 hinduistov len v období dvoch rokov (1619-1620).

Islamskí otrokári pôsobili po celom svete

Africkí otroci boli svojimi moslimskými pánmi často kastrovaní . Len málo ľudí prežilo do stavu reprodukcie a preto nie je veľa ľudí afrického pôvodu žijúcich na Blízkom východe. Pritom za 1300 rokoch arabského obchodovania s otrokmi bolo do otroctva uvrhnutých z Afriky viac ľudí ako za 300 rokov európskeho otroctva. 400 000 otrokov privezených do Ameriky, sa napríklad do dnes stalo komunitou s 30 miliónmi ľuďmi, s oveľa vyššou životnou úrovňou než je to u ich afrických rovesníkov.

V islamskej histórii nie je nikto ako William Wilberforce alebo Bartolome de las Casas z kresťanského okruhu. Keď apologétov žiadajú aby povedali meno moslima, bojujúceho proti otroctvu, niekedy pokorne naznačia samotného Mohameda. Ale, ak majiteľ a obchodník s otrokmi, ktorý nariadil zajímanie a sexuálne zneužívanie otrokov, a zanechal 1300 ročné dedičstvo božsky schváleného otroctva, je tým najlepším, koho islam môže ponúknuť ako abolicionistu, potom nebude stačiť nijaké množstvo falošnej sofistiky na presvedčenie kohokoľvek, okrem najväčších ignorantov.

Zdroj: The Religion of Peace


Články v sérii:

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This