Vyberte položku Stránka

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 03: Džihád znamená „vnútorný boj“

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 03: Džihád znamená „vnútorný boj“

Mýtus: Džihád znamená jednoducho „úsilie“ a v skutočnosti odkazuje skôr na mierumilovnú snahu proti hriechu než na svätú vojnu na šírenie islamu.

[sociallocker][/sociallocker]

Pravda: V arabčine „džihád“ znamená úsilie. V islame to znamená svätú vojnu.

Verše Koránu výslovne oslobodzujú od džihádu zdravotne postihnutých a starých (4:95), čo by nedávalo zmysel, keby to slovo bolo použité len v kontexte duchovného úsilia. Taktiež nie je jasné, prečo by Mohamed a jeho Korán použili obrazný jazyk, ako je sekanie prstov a hláv z rúk a krkoch neveriacich, ak by hovoril len o upevňovaní charakteru.

Moslimskí apologéti majú toto na mysli, keď vo všeobecnosti tvrdia, že toto slovo má dva významy, ale trvajú na tom, že „vnútorný boj“ je „väčší džihád“, kým „svätá vojna“ je „menší“. V skutočnosti sa táto mylná predstava zakladá len na jednom hadíse, ohľadom ktorého sa islamskí učenci zhodujú, že bol vymyslený.

V kontraste s tým, najdôveryhodnejšia zbierka hadísov je tá od Bucharího (Sahih Bukhari). Džihád je spomenutý viac ako 50-krát s odkazom na slová Mohameda (v posvätných ‚sahih‘ veršoch). Každý z nich zreteľne odkazuje na svätú vojnu, len s niekoľkými možnými výnimkami (zaoberajúcimi sa podpornou úlohou žien počas trvania svätej vojny a povinnosťou nebojujúcich dodávať finančné prostriedky).

Ani šiitská tradícia ani žiadna zo štyroch škôl sunnitského práva nehovoria o džiháde v inom kontexte ako fyzickom boji proti neveriacom a jeho financovaní. Podľa príručky „Opora pútnika“ (Reliance of Traveller) „džihád znamená boj proti nemoslimom a je etymologicky odvodený od slova ‚mujahada‘, ktorý znamená bojovať za zavedenie náboženstva.“ (9.0)

Spojenie „džihádu“ s duchovným úsilím v modernej diskusii je rétorickou stratégiou, aby sa zľahčila asociácia islamu s násilím

[Dodatočná poznámka: Apológovia sa snažia v poslednej dobe minimalizovať strach z džihádu a znehodnotiť jeho spojenie s terorizmom tvrdením, že džihád môže byť vyhlásený iba kalifátom. S týmto sa viažu dva problémy.

Prvým z nich je, že kalifát nie je mýtický, ale môže byť kedykoľvek samovyhlásený (ako všetky kalifáty). To je prípad ISIS. Druhým problémom je, že toto pravidlo o vyhlásení Džihádu sa nachádza v šaríi a je teda tak legitímne ako čokoľvek, čo sa tu nachádza – vrátane popravy odpadlíkov od islamu, homosexuálov a cudzoložníkov. ]

Zdroj: The Religion of Piece

 


Články v sérii:

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This