Kategória: Veda

Najväčší podvod storočia okolo CO2 a globálneho oteplovania

Dennodenne sme presviedčaní, že kysličník uhličitý, je podla oficiálnej verzie škodlivý plyn , ktorý ubližuje planéte, a že spôsobuje globálne oteplovanie.
Taktiež sme nútení si myslieť, že by sme mali zabrániť jeho produkcii, v čo najvyššej možnej miere, a že ideálny spôsob ako toho dosiahnuť je Parížska Dohoda, ratifikovaná pod hlavičkou Organizácie Spojených Nádor… , pardon Národov.

AUTOFORUM: Nemci potvrdili, že Euro normy sú blud. Diesely s Euro 3 sú čistejšie ako tie s Euro 5

Automobilky rýchlo prišli na to, že čím vyššia je teplota okolitého vzduchu pri teste, tým rýchlejšie sa motor zahreje na prevádzkovú teplotu a tým rýchlejšie má najnižšiu možnú spotrebu. Preto začali tento priestor využívať naplno a v laboratóriu vždy nechali prikúriť na 30 ° C. S takto vysokou teplotou sú okrem iného tiež nízke emisie oxidov dusíka.

AUTOFORUM: Nemci potvrdili, že Euro normy sú blud. Diesely s Euro 3 sú čistejšie ako tie s Euro 5

Automobilky rýchlo prišli na to, že čím vyššia je teplota okolitého vzduchu pri teste, tým rýchlejšie sa motor zahreje na prevádzkovú teplotu a tým rýchlejšie má najnižšiu možnú spotrebu. Preto začali tento priestor využívať naplno a v laboratóriu vždy nechali prikúriť na 30 ° C. S takto vysokou teplotou sú okrem iného tiež nízke emisie oxidov dusíka.

MEDICAL TRIBUNE: Antipsychotiká a riziko Infarktu

Objavuje sa obava, že antipsychotiká môžu byť spojené so zvýšeným rizikom infarktu myokardu (IM). Predchádzajúcim posúdením bolo zistené päť výskumných štúdií, ktoré neposkytli presné hodnotenie spojitosti medzi užívaním antipsychotík a rizikom IM. Novšie štúdie predložili premenlivé výsledky.

Loading

Pin It on Pinterest