Ťažká rana pre Izrael, v citáciách vedeckého výskumu sa prepadol až za Irán a Turecko.

Portál Al-monitor komentoval prekvapujúcu správu Scopus, podľa ktorej sa Izrael prepadáva v celosvetovom rebríčku vedeckého výskumu.  Naopak, jeho konkurenti v regióne prudko rastú.

[sociallocker][/sociallocker]

Scopus je najväčšia abstraktná a citačná databáza recenzovanej literatúry na svete. Údaje zo Scopusu naznačujú, že Izrael stratil svoje regionálne dominantné postavenie hlavne voči Iránu z hľadiska vedeckého výskumu.

Izrael klesol z prvého na štvrté miesto pod Turecko a dokonca bol predbehnutý aj Saudskou Arábiou.

Irán predbehol Izrael na prvom mieste v počte citácií v oblasti biochémie, genetiky a molekulárnej biológie. V chemickom inžinierstve Izrael klesol z prvého miesta na piate a v oblasti chémie a informatiky na štvrté miesto pod Katar a Irán. Ztratil tiež svoju dominanciu v ekonomike a podnikovej správe.

V období medzi rokmi 1996 a 2016 Izrael klesol z 18. miesta na svetovom rebríčku vedeckej produktivity na 33. miesto, ďaleko pod Irán (16.) a Turecko (17. skok z 27.miesta). Smerom hore 42. na 32. miesto sa pohybovala aj Saudská Arábia, ktorá predbehla Izrael o jednu pozíciu.

Mýtus o mimoriadnej kvalite výskumu v Izraeli sa teda rozplýva. Bývalý člen Knessetu, profesor ekonomiky Manuel Trachtenberg tvrdí že kvalita izraelského výskumu je stále výrazne vyššia ako kvalita ostatných štátov v regióne.

V minulosti predsedal plánovaciemu výboru Rady pre vysokoškolské vzdelávanie v Izraeli a z tejto pozície varoval pred pokračujúcimi trendami v Iráne. 80 miliónová šiitská veľmoc investovala obrovské peniaze do výskumu, najmä vo fyzike, strojárstve, chémii a letectve.

Izraelský priemysel sa potýka z nedostatkom vysokokvalifikovaných odborníkov. V tejto oblasti panuje tvrdá celosvetová konkurencia, pričom Južná Kórea, Fínsko a Nemecko predstihli Izrael v oblasti vládnych investícií do inovácií ako percenta hrubého národného produktu.

Okrem toho sa neustále zvyšuje počet študentov v ultraortodoxných a arabských školách, kde je úroveň vzdelania na úrovni tretieho sveta. Spolu s tým dochádza k segregácii chlapcov a dievčat vo výuke.

Na rozdiel od Iránu, kde vláda podporuje vzdelávanie dievčat aj vo vedeckých odboroch v Izraeli sa vzmáha názor, ako keby boli dievčatá menej vhodné na vedecké a prírodovedné štúdiá.

Iránska vláda síce trvá na prísnom obliekaní sa žien, zároveň však povzbudzuje vzdelávanie žien v technických odboroch a vo vede

Izraelská vláda naviac škrtá financie na aktivity mládeže základných a stredných škôl, ktoré ich mali stimulovať pri orientácii na inžinierske a prírodovedné štúdiá.

Veľkým problémom je odliv mozgov z Izraela, kde Ústredný štatistický úrad evidoval v roku 2017 rozdiel 38% medzi počtom absolventov vysokých škôl opúšťajúcich Izrael a opäť sa navrátivších. Asi 24% ľudí, ktorí vyštudovali v Izraeli matematiku až po titul Ph.D. a 20% doktorandov v informatike žije v zahraničí tri alebo viac rokov. To isté sa deje u 17% držiteľov doktorátov v strojárstve a 16% tých, ktorí majú podobné tituly v leteckom a kozmickom inžinierstve, biomedicínskom inžinierstve a genetike.

Výsledkom zmien, škrtov apod, je stav, keď Izrael sa stal jedným z mála industrializovaných štátov, v ktorých je pri vzdelanej populácii miera vzdelania mladých ľudí nižšia ako vzdelanie obyvateľstva ako celku.


Publikovaný

v

,

od

Značky: