Vyberte položku Stránka

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 12: Všetko je v Koráne

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 12: Všetko je v Koráne

Mýtus: Všetko, čo je dôležité, všetko, čo moslim potrebuje k životu, je schované v Koráne

[sociallocker][/sociallocker]

Pravda: Spýtajte sa moslimov, prečo sa modlia päť krát denne. Tento rituál je jeden zo základov viery a preto by mal byť obsiahnutý v Koráne, „jedinom návode pre život„. Rituál však v Koráne nenájdete, keďže tam jednoducho nie je. Nebol totiž odvodený z Koránu. Rovnako nenájdete v Koráne ani kameňovanie cudzoložníkov ustanovené ako zákon v šaríi (sharia law) a trestom by podľa Koránu malo byť maximálne zbičovanie.

Dôvodom je, že tieto a ďalšie predpisy sú súčasťou hadísov.

A to je vec, ktorá je celkom zaujímavá. Korán vraj obsahuje všetku múdrosť sveta podstatnú pre moslimov – a takú základnú vec ako je počet modlení nie?

Hadís je označenie pre výpoveď o činoch a skutkoch proroka Mohameda. Hadísy tvoria hlavný prameň sunny (t.j. akýsi nasledovaniahodný vzorec správania sa). Každý hadís se skláda z dvoch častí, a to z reťaze rozprávačov (isnád) a samotného výroku (matn).

Moslimovia často hovoria že hadísy ako také sú nedôveryhodné, pretože všetko, čo je pre moslima dôležité je schované v Koráne.  Lenže Korán v časti o cudzoložníkoch hovorí, že trestom je zbičovanie. A keďže existujú hadísy, kde dal Mohamed cudzoložníkov ukameňovať, príklad Mohameda zaznamenaný v hadísoch „prebil“ slova koránu.

Popieranie hadísov je potom fakticky popieranie šaríe, božieho zákona z jednoduchého dôvodu. Korán sa dá prirovnať k myšlienkovej kostre a jeho výplň, vykonávacie predpisy pochádzajú väčšinou z analógii činov proroka, jeho súputnikov a nasledovníkov, t.j. z hadísov.

Moslimovia v diskusiách s nemoslimami bežne klamú, že nejaký citát zo Sahih Buchari je nedôveryhodný, dokonca často aj dehonestujú túto zbierky, ak sa oponent v diskusii odvoláva na knihu týchto svätých textov. Čo je významom rovnaký nonsens ako keby veriaci kresťan v teologickej debate povedal, že Evanjelium podľa Jána je blud a bolo spísané len aby zmiatlo kresťanov.

Spracovanie hadísov

Záznamy v hadísoch sa predávali ústnou cestou mnohými ľuďmi a v rannej ére islamu ich spísali naučenejšie a najuznávanejšie autority islamu veľmi prepracovanou (dnes by sme povedali vedeckou) metódou.

Ku každému hadísu, t.j. výroku alebo popise nejakého činu existuje zaznamenaný reťaz rozprávačov. Dôveryhodnosť a „sila“ hadísov sa posudzuje podľa dôveryhodnosti reťaze rozprávačov a krížovými odkazmi.

Áno sú aj slabšie hadísy, ale tie nie sú zahrnuté do tvorby predpisov šaríe. Fakticky iba tie ktoré obsahujú VÝLUČNE reťaz dôveryhodných rozprávačov, t.j. Sahih (dôveryhodný, autentický, bezchybný) a Hasan (dobrý) sú zahrnuté do šaríe. Pokiaľ sa v reťazi vyskytuje aj nejaký nedôveryhodný rozprávač, hadís je označený ako Dai’f (Slabý) a neprihliada sa na neho v odkazoch. Takisto dôležitým kritériom bol aj text. Ak bol vo viacerých hadísoch tej istej udalosti rovnaký text, hadís je bezchybný – Sahih, ak sa text líši ale zmysel je rovnaký, pritom reťaz rozprávačov je bezchybná, hadís je dobrý – Hasan.

Zo stoviek tisíc odkazov nakoniec ostali len tisícky, ale dôkladne preverené a ich citácie v Sahih Muslim, či Sahih Buchari (najcennejšie zbierky hadísov) sú dôležitosťou pre ďalší život islamu minimálne na úrovni Koránu. Len pre ilustráciu – v Sahih Buchari ostalo len 2602 tradícií, t.j. menej ako jedna zo sto, ktoré boli zozbierané počas 16 rokov práce imáma al-Buchariho.

Príklad a použitie hadísov

Kompletný hadís vyzerá takto :
Al-Hummajdí vyprávěl, že slyšel od Sufjána a ten od Jahji ibn Sacíd al-Ansárího, že mu Muhammad b. Ibrahím at-Tajmí řekl, že slyšel od Alqamy ibn Waqqás al-Lajthího, že ten slyšel Umara ibn al-Chattába (nechť je s ním Bůh spokojen (NBS)) říci z kazatelny, že slyšel Posla Božího (NBŽM) jak říká: „Činy budou posuzovány vždy jen podle záměrů. Každý bude odměněn podle toho, co zamýšlel učinit. Tomu, kdo přesídlil do Medíny proto, aby získal nějaký pozemský statek, nebo aby se oženil, bude jeho hidžra započítána podle cíle, který hledal.

Reťaz sa zvykne skracovať na jedno meno, zvyčajne niekoho z významných postáv ranného islamu.

Poznámka : Sahih Buchari a Sahih Muslim sú zbierky sunitského islamu, shia islam má svoje vlastné zbierky.

Veľmi pekne sa dá použitie hadísov poukázať na kontroverznom prípade Aishe, Mohamedovej žene:

Podľa tradície sa totiž Prorok s ňou oženil, keď mala šesť rokov a prvýkrát vykonal pohlavný styk keď mala deväť rokov. Vzhľadom na to, že príklad Proroka je pre každého moslima nasledovaniahodný, náboženské autority nemajú žiadnu pochybnosť že pre ženu (dievča) je možné legálne vstúpiť do manželstva v deviatich rokoch.

Pozrime sa na významné krajiny islamského sveta, kde je právo postavené na šaríi – šiitský Irán a sunitská Saudská Arábia.

V Iráne bol explicitne stanovený vek vstupu do manželstva deväť rokov. K tejto legislatívnej úprave došlo hneď ako náboženské autority získali moc po zvrhnutí svetského vládcu Šáha Pahlaví.

Našťastie ajjatoláhovia dostali rozum a v roku 2002 zmenili tento vek na 13 a dnes už je 16 rokov pre dievča. V Saudskej Arábii nie je minimálny stanovený vek (nemalo by to škodiť ani jednej strane sobáša) ale podľa veľkého muftiho šejka Abdul Aziz Al-Sheikh je vek 10-12 rokov akurát pre vstup do manželstva.

V iných krajinách ako je Sudán, ktorý ma tiež právo postavené na šaríi, vládne podobný konsenzus ako v Saudskej Arábii, v Jemene, kde je štátna moc bezzubá sú 9-10 ročné nevesty bežné.

Takže z čoho vlastne náboženské autority pri stanovení minimálneho veku dievčaťa vychádzajú – ak tipujete Sahih Buchari hadís, tipujete správne

http://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_7_62.php
Volume 7, Book 62, Number 64 :
Narrated by ‚Aisha
That the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

V preklade :

Prorok sa oženil s Aishou, keď mala 6 rokov a uplatnil svoje manželské právo keď bola 9 ročná. Potom s ním zostala ďalších 9 rokov (až do jeho smrti).

Vysvetlili sme a ukázali, že približne 300 tisíc tradícii sa scvrklo do maličkého zväzku Sahih Buchari. Ak napriek 16 ročnej poctivej a neuveriteľne precíznej práci ostal v zbierke hadís, ktorý jednoznačne hovorí o začiatku „konzumovania“ manželstva Mohamedom v jej deviatich rokoch, je to bezpochyby všeobecne prijímaný fakt v tej dobe a preto niet žiadnej pochybnosti, že k tejto udalosti došlo. A je jedno koľko apologétov islamu tu bude mávať svojimi traktátmi, rôznymi odvolávkami a nezmyselnými konštrukciami.

Súčasnosť hadísov

Keďže hadísy sú základom šaríe, je dôležité vedieť akým spôsobom sa stavia spoločnosť k uplatňovaniu šaríe v právnom systéme.

Ak to bude právny systém západného typu, význam hadísov pre spoločnosť ako takú sa marginalizuje na náboženskú prax. Ak však bude právny systém obsahovať prvky šaríe, v takom prípade ostávajú večne živé, aktuálne a treba ich brať do úvahy ako významnú zložku k pochopeniu konania a jednania moslimského spoločenstva.

Je teda možná existencia Koránu sama osebe? Z uvedeného jasne vyplýva, že Korán bez hadísov jednoducho nedáva zmysel.


Články v sérii:


Islam a sexuálne praktiky

K čomu vedie uznávanie hadísov ako zdroja islamského práva? Aj k spomínanej legalizácii sexu s deťmi

Al-Arabíja je televízia, ktorú rozhodne nie je možné považovať za obhajcu neislamských praktík. Rozhovor s bahrajnskou bojovníčkou za ľudské práva, špeciálne práva žien a detí, kritičkou náboženských praktík Ghada Jamshir je viac ako poučný. Treba však poznamenať, že už samotný fakt existencie tohto rozhovoru je dôležitý. Pred tridsiatimi rokmi by vzniknúť nemohol a kritičku „posvätných praktík“ možno aj ukameňovali.

V článku sa často spomína tzv. mufkhaza – trenie penisu medzi stehnami detí. Vzhľadom na Mohamedovu fascináciou sexom, je časť hadísov týkajúcich sa sexuálnych praktík veľmi bohatá.

Svoju najmilšiu manželku Ajšu si zobral už v jej šiestich rokoch (t.j. pred jej prvou menštruáciou), nemohol prekročiť spoločenské tabu a vykonať plnohodnotný sexuálny akt končiaci penetráciou. Preto prevádzal mufkhazu, t.j. strčil svoj penis mezi jej stehná (stále hovorím o dieťati starom 6-7 rokov…) a „jemne ním trel“ (až kým si neodbavil svoju žiadosť). Vzhľadom na to, že príklad proroka je pre moslima posvätný a jedine správny, táto praktika je všeobecne uznávaná a spodný vek dieťaťa nemusí byť limitovaný…

Rozhovor je s anglickými titulkami, je k nemu pripojený off line preklad

Al-Arabíja: Čo máte proti šarijným súdom?

Ghada: Mám toho proti nim veľa. Čo urobili bahrajnským ženám nie je normálne. Celé roky chodia ženy k týmto súdom len preto, aby boli utláčané a ukrivďováné. Dostali sme sa do bodu, kedy musíme povedať dosť!
Máme problém s plánovaným rodičovstvom. V Bahrajne nie je plánované rodičovstvo. Šiiti v Bahrajne majú dočasné manželstvá pre potešenie (mutah). Bez premýšľania privádzajú na svet veľa detí, ktoré rastú na uliciach. Pre mužov je prijateľné oženiť sa s Filipínkou, Bahrajnčankou a treťou ženou z Iránu a potom si ešte vezme dve alebo tri dočasné ženy (mutah). Koľko detí bude mať?

Al-Arabíja: 12. septembra ste vyhlásili, že žiadate alebo radíte prenasledovaným ženám v Arabskom zálive, aby si požiadali o sociálny azyl vo Francúzsku …

Ghada: Nie vo Francúzsku, v Španielsku.

Al-Arabíja: Prepáčte, v Španielsku. Vy chcete opozíciu v zahraničí?

Ghada: Dôvodom nie je opozícia v zahraničí. Dôvodom je to, aby mohli žiť a byť chránené v bezpečnej krajine. Keď žena nemôže dostať ochranu vo svojej vlastnej krajine, nemôže dostať ochranu na súde, nemôže dostať ochranu vo vlastnom dome – kam má ísť? Kam má ísť?

Al-Arabíja: Niektorí ľudia hovoria: Ghada Jamshirová je sunnitka a preto vedie bitku proti dočasným manželstvám, ktoré sú povolené náboženským zákonom.
(Pozn. mutah manželstvá, t.j. manželstvá dohodnuté na určitú dobu za peniaze=prostitúcia, sú špecialitou šiítov, suniti toto nepoznaju, oni majú manželstvá mysiar, čo je fakticky „dlhodobý prenájom“ ženy)

Ghada: Povolené náboženským zákonom?

Al-Arabíja: Medzi šiitmi áno.

Ghada: Šaría povoľuje mutah – dočasné manželstvo – v nasledujúcich kategóriách:

potešenie zo sexuálneho kontaktu s jej stehnami
potešenie zo sexuálnych dotykov
potešenie zo sexuálneho kontaktu s jej prsiami
potešenie z dievčatka

Viete, čo potešenie z dievčatka znamená? To znamená, že môžu získať sexuálne potešenie z dievčatiek starých dva, tri alebo štyri roky.

Al-Arabíja: Nechoďme do detailov …

Ghada: Ja vám poviem, čo potešenie zo sexuálneho kontaktu s jej stehnami znamená …

Al-Arabíja: Nerozvádzajte žiadne detaily …

Ghada: To je porušenie detských práv! To je sexuálne napadnutie dievčaťa. Čo znamená potešenie zo sexuálneho kontaktu s jej stehnami? To znamená získať sexuálne potešenie z dieťaťa. Ako staré je to dieťa? Rok, rok a pol, niekoľko mesiacov? Je vôbec mysliteľné, aby dospelý muž sexuálne zneužíval dievčatko? A vy ľudia mi hovoríte, že islamská šaría toto povoľuje?

Zabudnime na mutah. Hovorme o mysiari. Čo znamená mysiar manželstvo? Povedali ste, že som sunnitka a preto útočím na šiitov. Nie!

Al-Arabíja: Niektorí ľudia vyhlasujú, že áno.

Ghada: Nie, nie. Čo znamená mysiar manželstvo? Mysiar manželstvo je, že muž si vezme ženu z iného mesta a ide k nej raz za mesiac. Navštevuje ju. Hovorí jej – moja žena.

Al-Arabíja: Nie nutne raz za mesiac. Môže tam ísť každý deň.

Ghada: Brat môj, taký spôsob manželstva, taký typ správania znižuje česť ženy ako ľudskej bytosti.
Žena je celý život väzňom vo vlastnom dome. Nešla do práce, neštudovala v cudzine. Veľmi málo žien by šlo na univerzitu mimo hranice Bahrajnu. Žena je doma, aby varila, zametal a vychovávala deti. Ako získa vzdelanie? Sú ženy, ktorých rodiny sú extrémisti. Dokonca ich nútia sa vydať proti ich vôli.

Povedzte mi, prečo sa ženská obriezka ešte praktizuje v arabskom svete? Prečo? Pretože nie je vzdelanie, nie je uvedomenie. Pred niekoľkými dňami zomrelo v Sudáne štvorročné dievčatko, ktoré sa volalo An’am.

Al-Arabíja: Prečo?

Ghada: Pretože ju obrezali. Štvorročná a zomrela na otravu krvi. Som presvedčená, že som mala stopercentnú pravdu vo všetkom, čo som doteraz urobila.

Al-Arabíja: Bola ste obvinená z kacírstva na niektorých miestach … niektorých internetových fórach.

Ghada: No a čo? Z kacírstva ma obžalovávajú v mešitách. Myslíte, že obžaloba z kacírstva mi vadí?

Al-Arabíja: Vám to nevadí?

Ghada: Nie. Alah rozhodne, či pôjdem do raja alebo do pekla, nie oni.

Al-Arabíja: Nemyslíte si, že tí, ktorí vás obžalovávajú z kacírstva …

Ghada: To sú spôsoby slabochov.

Al-Arabíja: Oni hovoria, že majú pravdu a vy hovoríte, že máte pravdu.

Ghada: Kto im dáva právo obžalovať ma z kacírstva?

Al-Arabíja: Kto vám dáva právo …

Ghada: Čože, dostali sa snáď do môjho srdca?

Al-Arabíja: Hovoria …

Ghada: Videli, či sa modlím alebo nie? Alebo je to možno preto, ze nenosím závoj?

Al-Arabíja: Takže vám na tom nezáleží. Vám to nevadí?

Ghada: To mi vôbec nevadí …

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This