Vyberte položku Stránka

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 02: Islam uznáva rovnoprávnosť žien

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 02: Islam uznáva rovnoprávnosť žien

Mýtus: Korán kladie mužov a ženy na rovnakú úroveň pred Alahom a aj voči sebe navzájom. Ženy majú podľa islamského práva rovnaké práva.

[sociallocker][/sociallocker]

Pravda: Korán hovorí, že muži a ženy budú súdení Allahom. To neznamená, že majú rovnaké práva a úlohy, alebo že sú posudzovaní podľa rovnakých noriem.

V Koráne, v živote Mohameda alebo v islamskom práve neexistuje žiadna pochybnosť týkajúca sa podriadenosti žien voči mužom. A to aj napriek snahám súčasných apologétov zachrániť feminizmus západného štýlu z útržkov a úlomkov veršov, ktoré takúto progresívnu interpretáciu nepripúšťajú z historického hľadiska.

Po vojenských výbojoch Mohamed rozdeľoval svojim mužom zajaté ženy ako vojnovú korisť. Minimálne v jednom prípade obhajoval, aby boli znásilnené pred svojimi manželmi. Zajaté ženy sa stali sexuálnymi otrokyňami tých istých mužov, ktorí zabili ich manželov a bratov. Existujú štyri koránske verše, v ktorých „Allah“ jasne uvádza, že moslimský pán má plný sexuálny prístup ku svojim ženským otrokyniam, pričom neexistuje ani jeden, ktorý by zakazoval znásilnenie.

Korán dáva moslimským mužom povolenie biť svoje manželky za neposlušnosť, ale nikde neuvádza príkaz na lásku v manželstve (aj keď hovorí, že láska existuje). Verše jasne hovoria, že manželia sú „nadradení“ svojim manželkám. Hadís hovorí, že ženy sú intelektuálne podradné a že tvoria väčšinu obyvateľov pekla.

Podľa islamského práva sa človek môže rozviesť so svojou manželkou podľa vlastnej vôle. Ak to urobí dvakrát, potom si chce ženu znovu zobrať za manželku, tá musí najprv mať sex s iným mužom. Mužov sa podobné poníženie netýka.

Moslimské ženy sa nemôžu slobodne vydať za toho, kto sa im páči, tak, ako to môžu moslimskí muži. Ich manžel si môže do manželskej postele priniesť aj iné manželky (a otrokyne). A musí byť kedykoľvek sexuálne k dispozícii (ako pole pripravené na „obrábanie,“ podľa svätej knihy islamu).

Ani pri dedení sa nepostupuje rovnako. Moslimské ženy nededia majetok rovnakým dielom ako muži. (Je to trochu ironické, pretože islam vďačí za existenciu bohatstvu prvej manželky Mohameda, ktorú by inak nezdedila, keďže mala dvoch bratov a jej prvý manžel mal troch synov).

Podľa Koránu je svedectvo ženy na súde považované len z polovice tak hodnotné ako svedectvo muža. Na rozdiel od muža si musí tiež pokrývať hlavu – a často aj svoju tvár.

Podľa striktného výkladu islamského práva šaria, ak chce žena dokázať, že bola znásilnená, musí mať štyroch mužských svedkov na potvrdenie svojej výpovede. Inak môže byť uväznená alebo ukameňovaná na smrť za to, že sa priznala k „cudzoložstvu„.

Vzhľadom na to všetko je dosť pritiahnuté hovoriť, že muži a ženy majú „rovnosť podľa islamu“ založenú na neurčitých teologických analógiách alebo porovnávaniach. Ide o úplne novú manipuláciu vytvorenú pre moderný vkus [západných krajín] a ostro sa líši od reality islamského práva a histórie.

Zdroj: The Religion of Piece

 


Články v sérii:

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This