Vyberte položku Stránka

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 05: Moslimovia veria v Ježiša

„Náboženstvo mieru“ a jeho mýty 05: Moslimovia veria v Ježiša

Mýtus: V súlade s islamom ako tolerantným náboženstvom, moslimovia si veľmi vážia Ježiša, ktorý sa spomína v Biblii.

[sociallocker][/sociallocker]

Pravda: Ježiš z Koránu je po mene rovnaká postava, ale nie ten istý človek. Nehovorí to isté, ani nerobí veľa podľa Biblie, mimo to, že vyvracia kresťanské predstavy a potvrdzuje Mohamedove tvrdenia o sebe samom. Vystupuje tu ako účelová postava.

Korán súhlasí s Bibliou pri téme panenského narodenia Ježiša (a jeho návratu), ale nie pri téme jeho zmŕtvychvstania. V skutočnosti dokonca popiera, že bol ukrižovaný, čo je v rozpore so všetkými historickými dôkazmi. V islamskej verzii bol Ježiš prijatý do neba a vrátil sa, aby „zničil kríž“ a všetky náboženstvá okrem islamu.

Ježiš

Podľa Koránu bol Ježiš vzatý na nebesia a vrátil sa, aby „zničil kríž“ a všetky náboženstvá okrem islamu.

Zatiaľ čo Ježiš z Nového zákona hovorí veci ako „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú“ Koránsky Ježiš hovorí: „Bol som požehnaný v deň, keď som sa narodil“ (údajne to hovorí z detskej postieľky ako dieťa). Je to nerealistický portrét postrádajúci ľudskú hĺbku.

Korán bol rozprávaný Mohamedom a účelovo potvrdzuje jeho úlohu ako Allahovho proroka s extrémne otravným opakovaním. Akákoľvek zmienka o predchádzajúcich biblických osobách, ako je Mojžiš a Ježiš, je takmer vždy v kontexte spájania s Mohamedom. Títo „kolegovia proroci“ hovoria povrchne, neustále potvrdzujú to isté tvrdenie, ktoré Mohamed hovorí o sebe a kritizujú každého, kto tomu neverí.

Naopak Nový zákon poskytuje bohaté historické a životopisné podrobnosti o Ježišovi, podrobne popisuje epizódy, ktoré sa týkajú láskavosti, súcitu a hlbokého morálneho charakteru. Koránska verzia Ježiša nehovorí o moc viac ako to, že bol Mohamedovým predchodcom. Neposkytuje žiadne veľké životné lekcie a spomína sa len na šiestich miestach:

Korán 61: 6 – Ježiš povedal: „O deti Izraela, ja som posol Allaha (poslaný) k vám, potvrdzujúci Zákon, (ktorý prišiel) predo mnou a dávajúci Radostnú zvesť o poslovi, ktorý príde po mne a ktorého meno bude Ahmad.

Korán 5: 116 – Alah povie: „Ó Ježiš, syn Márie! Či si povedal mužom: Uctievaj mňa a moju matku ako bohov, odchyľujúc sa od Alaha?“ On povie: „Sláva Tebe! Nikdy by som nemohol povedať to, na čo som nemal právo (povedať). Keby som povedal takúto vec, to by si predsa mal vedieť. Ty vieš, čo je v mojom srdci.

Pozrite ( 3: 49-50, 5: 112, 5: 114, 19: 30-33, 43:63) pre zvyšok.

Všimnite si, že Mohamed v 5:116 vyvoláva ducha budúceho rozhovoru, v ktorom sa Alah pýta Ježiša, či povedal ľuďom, aby ho uctievali (a jeho matku, Máriu) ako bohov a Ježiš popiera, že by mohol niečo také povedať. Toto je detinské – niečo ako hranie s marionetou. Je tiež dôležité, že Mohamed sa pletie, keď považuje Máriu za člena svätej Trojice (rovnako ako si nesprávne myslel, že je Aaronovou sestrou).

Moslimovia, ktorí tvrdia, že islam má v úcte Ježiša a kresťanstvo, pozerajú na vec z hodne vzdialenej perspektívy. V skutočnosti majú na mysli, že Ježišova postava je uvedená v Koráne ako prorok… to je všetko čo má zmysel. V skutočnosti si islam neváži Ježiša z Biblie, kresťanskú vieru alebo dokonca kresťanov. Je nepriateľský voči všetkým trom.

Čo moslimskí apologéti nepovedia, je to, že Korán výslovne označuje kresťanov ako rúhačov ( 5:17, 5:72), ktorí vymýšľajú klamstvá o Allahovi ( 10: 68-69) – čo je najhorší zo zločinov – a tak trpia v pekle. Aj keď sú v pekle, dobrí moslimovia, pravdepodobne vrátane Ježiša, sa im vysmievajú, keď sú mučení a pýtajú sa, kde je „ich Pán“ ( 22: 19-22).

Predstavte si, ako by sa „rešpektovaní“ moslimovia cítili zobrazením Mohameda ako jednoduchej postavy, ktorá popiera základné tvrdenie islamu (jeho status ako proroka) a namiesto toho hovorí: „Hľa, nie som posol, ale len ten, kto uctieva Ježiša„. Povedzme, že opis pokračuje, keď učí, že „moslimovia sú hrozní ľudia, ktorí idú do pekla, kde budú vysmievaní kresťanmi a samotným Mohamedom„…

Mohli by sa moslimovia cítiť týmto rešpektovaní? Ani oni by netvrdili, že človek propagujúci takýto príbeh „verí“ v Mohameda. Takže ani oni neveria v skutočného Ježiša.

Zdroj: The Religion of Peace

 


Články v sérii:

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This