Autor: Jozef Kamensky

Satan Claus

Je zaujímavé, ako komunisti v ZSSR premenili sviatky narodenia Krista v kult Deda Mráza, ktorý mení všetko v sneh a ľad, pričom sa veľmi podobá na západného Santa Clausa. Údajne ho vymyslela spoločnosť Coca Cola . Chladná myšlienka o marketingu odetá do červeného.
Kapitalizmus sa ale našiel ako ekonomicky úspešnejší, pretože okrem iného, a aj toho dobrého, vedel šikovnejšie, lepšie, vytvoriť ilúziu slobody, a na ňu, na ten Matrix nalákať svoje obete.

Read More

Príspevky za December

Pin It on Pinterest