UTÓPIE Utápajúce v krvi

Hlúposť, ktorá pramení v jednostrannosti sa nevypláca. A tá jednostrannosť často väzí v pokrivenom charaktere, v pudovosti.

Ak fetišizujete vedu, jej čiastkové náhľady, prídu boľševici, fašisti, nacisti. Potom si pomyslíte, že byť humánnym znamená nechať prežiť a množiť ľudské telá. Veď kultúra je iba sociálny konštrukt, na nej vôbec nezáleží a ono sa to neskôr možno nejako utrasie.

Zaostalým kultúram  umožníte iba holé prežite a množenie, pretože máte technológie, ktoré vás utvrdia  vo vašej božskosti. Vy rozhodujete o živote a smrti iných  a ani vám nedošlo, že iba množíte utrpenie. Neskôr príde hladomor, kde si matky požierajú vlastné deti, vojny, a iné choroby, na ktoré už vaše očkovanie nemá dosah.

Robíte neprirodzené. Umožňujete presádzanie kultúr do ich neprirodzeného prostredia, a ani vás nenapadne ani len pokus o súznenie, harmonizáciu. Pretože smerovanie dejín, že vraj neexistuje, a  o pokroku môžme hovoriť iba v materiálnom zmysle, ostatné sú bájky tmárov.

Presádzanie do cudzieho prostredia – V Austrálii sa rozhodli guľometmi z vrtuľníkov zabiť 10 000 tiav. Lebo klíma, lebo voda, lebo ….

Koľko rokov asi prejde, kým nepôjde o ľudí?  O následky kvázi pokroku – progresu, kde sa myslí na všetko možné, iba nie na kultúru. Kultúra v zmysle zušľachťovania človeka.

Bývalý viceprezident a ekonóm svetovej banky, nositeľ Nobelovej ceny Joseph Stiglitz hovorí, že neoliberalizmus nás doviedol ku problémom. A dnes neoliberáli v maske progresivizmu nás idú zachraňovať pred tým, čo sami spôsobili, ibaže tvrdia, že to bol niekto iný.

PS/SPOLU obviňujú kadekoho z vyvolávania strachu povedzme pred migrantami a sami si dnes prisvojili ako hlavnú tému predvolebnej kampane strach. Strach pred klimatickými zmenami, strach pred fašistami, ktorí vyčíňajú po Slovensku, pričom sľubujú, že jedine oni dokážu odvrátiť katastrofu.

Ak naozaj sa dejú klimatické zmeny aj vplyvom človeka, je to práve neoliberálne myslenie, ktoré nás k nim doviedlo. Je to ich neustále pútanie k hmote, materiálne prosperite, výške HDP, k šťastiu, ktoré vytvorí že vraj jedine materiálny blahobyt.

Áno, už aj oni  obracajú a vykrádajú konzervatívne prúdy, i alternatívu. Lenže mali sme veriť komunistom iba preto, že sľúbili rovnosť ľudí? Nie je to teraz hlavne iba predvolebný ťah?

Keby aj nie, prečitajte si aj o tom, ako za požiare v Austrálii môžu aj enviromentalisti …

„Nevypaľovanie je zločin, tvrdí novinárka Miranda Devinová. „Skutočným vinníkom je zelená ideológia, ktorá sa postavila proti nevyhnutnému znižovaniu povrchového paliva v národných parkoch a ktorá vlastníkom pôdy bráni čistiť vegetáciu v okolí ich domov.“


Publikovaný

v

od