Divný začiatok boja proti korupcii, pri tzv. „kiskových“ videách chce polícia nájsť a stíhať ich autorov

Polícia v tejto veci vedie trestné stíhanie vo veci prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Nejde preto o stíhanie vyplývajúce z informácií uvedených vo videách ale stíhanie je zamerané na identifikáciu a obžalobu „kameramanov“.

Tým sa len potvrdzuje to, čo sme písali v článku Ešte ani vláda nie je a už tu máme prvý hlúpy vládny návrh za 10 miliónov. že 10 miliónov pre novinársku „protikorupčnú“ jednotku nemôže byť myslené vážne.

Pretože protikorupčný novinár by sa čoskoro dostal pod podobné § ako autor(i) videí s Andrejom Kiskom.

Novinári ohľadom korupcie zmôžu veľmi málo. To čo v tomto smere doteraz dosiahli je viacmenej len vďaka tomu, že polícia neriešila trestný aspekt únikov z vyšetrovacích spisov. Inak by mnohí z nich mali veľké problémy.

Takže 10 miliónov zo štátneho pre novinársku obec sa v praxi najskôr prejaví len ako držhubné.


Publikovaný

v

od

Značky: