Vyberte položku Stránka

Znaky totality: Žijeme ešte v demokracii?

Znaky totality: Žijeme ešte v demokracii?

Článok Veroniky Valíkovej je starý. Bol napísaný už v roku 2012. Práve kvôli časovému odstupu je významný. Môžeme totiž sledovať, kam sa spoločnosť posunula…

[sociallocker][/sociallocker]

Veronika Valíková: Znaky totality

Vlani vo februári sme s budúcimi maturantami usporiadali okrúhly stôl o totalite. Jeho súčasťou boli eseje o spisovateľoch, ktorí sa nejako dostali do stretu s nacistickou či komunistickou totalitou, filozofická rozprava o morálke v totalitných režimoch a literárne reflexie statočnosti a jazyka v čase nacizmu a komunizmu.

Text, ktorý predkladám, je spoločným dielom – pracovali na ňom dvaja moji študenti a ja, pomáhal mi ešte môj syn.

Čo sú znaky totality?

Okrem tých výrazných – vláda úzkej skupiny ľudí, väčšinou istená ozbrojenými zložkami – ešte tie menej viditeľné, ktoré sa môžu postupne a nenápadne votrieť do každej spoločnosti:

 • Tendencia nepomenovávať veci pravými menami – zosmiešňovanie, neskôr perzekuovanie tých, ktorí to robia či robili.
 • Neschopnosť prijať kritiku, reformovať sa
 • Netolerancia,“kto nejde s nami, ide proti nám
 • Zneužívanie umenia (a filozofie) v prospech jednej ideológie
 • Odpor voči viere, náboženstvu a všetkému, čo presahuje bežnú realitu (totalita sa tiež môže o vonkajšie prejavy náboženstva opierať, v tom prípade ho však chce mať pod kontrolou)
 • Zametanie nepríjemných vecí „pod koberec
 • Deformovanie jazyka – slová strácajú svoj význam, to všetko vedie k dezorientácii
 • Vyzdvihovanie „správnej názorovej orientácie“ a podliezanie na úkor talentu
 • Zdanlivá, často ideologicky podopretá rovnosť všetkých, neznášanlivosť k odlišnostiam, segmentácie spoločnosti na úzke profesijné či záujmové skupiny
 • Spoločný nepriateľ, na ktorého sa zvaľujú neúspechy a ktorý slúži k vybitiu negatívnych emócií
 • Udržiavanie moci atmosférou strachu, podpora donášečstva a všetkých druhov fízľovania, korupcia, klientelizmus, demagogické vymývanie mozgov
 • Paranoidné črty vodcov
 • Upravovanue či vymazávanie histórie (literatúry, filozofie, sociológie, jazykovedy …)
 • Snaha zmanipulovať a ovládnuť médiá a školstvo, cenzúra a štátny dohľad nad vzdelaním, manipulácia verejnej mienky prostredníctvom štátnych inštitúcií.
 • Snaha o demonštratívne ukážky moci – masové akcie na povel
 • Absencia humoru a satiry

(J. Čížek, Z. Vaňková, V. Valíková, J. Valík)

Zatiaľ žijeme v demokracii.

Pekný 28. október 2012!

Zdroj: Veronika Valíková

O autorovi

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest

Share This