Vyberte položku Stránka

Židia varujú Európanov: Ak pôjdete proti moslimom, zle dopadnete.

Židia varujú Európanov: Ak pôjdete proti moslimom, zle dopadnete.

Portál Politico prináša varovanie predsedu Konferencie európskych rabínov. Podľa neho by Európa nemala prijímať stále ďalšie a ďalšie opatrenia, ktoré sú primárne namierená proti Moslimom. Myslí si, že Židia majú s podobným správaním zlú historickú skúsenosť.

[sociallocker][/sociallocker]

Čo sa stalo s Európou? Nové zákony zamerané na moslimov pripomínajú dobu, kedy boli nevinné židovské deti unesené maskovanými mníchmi a uväznené v kláštoroch, aby ich „zachránili“ z večného pekelného ohňa. V našej slepej nedôvere k náboženským rozdielom sa vraciame do stredoveku, kedy jediným modelom integrácia bola nútená konverzia menšinového náboženstva na väčšinu,“ píše v komentári pre Politico Rabbi Pinchas Goldschmidt, predseda Konferencie európskych rabínov (CER).

Poukazuje napríklad na Dánsko, kde vláda zaviedla zákony vyžadujúce, aby deti žijúce v susedstve „giet“ strávili každý týždeň 25 hodín v spoločnosti niekoho iného než ich rodičov. „Počas tejto doby budú sa budú učiť o“ dánskych hodnotách, vrátane vianočných a veľkonočných tradícií a budú absolvovať kurzy dánčiny,“ píše rabín.

Tým, že reguluje život v týchto oblastiach, vláda dúfa, že tieto deti ‚pozápadní‘ a ony sa ponoria do sekulárnej kultúry a spoločnosti v Dánsku. Považuje to za ochranu mnohých na úkor niekoľkých menšiny. Drsné sankcie za porušovanie zákona však naznačujú neznášanlivosť voči akejkoľvek forme zahraničné výučby, náboženskej výchovy a kultúrnych rozdielov,“ tvrdí rabín v komentári.

Rodičia, ktorí odmietnu s dánskymi úradmi spolupracovať, dostanú pokuty a navyše prídu o dávky. „Skutočnosť, že tieto nové pravidlá sa zameriavajú na nízkopríjmové, prevažne moslimskej enklávy prezrádza, že sa dánska vláda obáva uľahčenia rozvoja extrémistických ideológií následkom existencie islamských moslimských komunít,“ vysvetľuje Goldschmidt.

Dánsko ale podľa neho nie je jedinou krajinou, ktorá sa týmto spôsobom zameriava na menšinové obyvateľstvo a náboženskú slobodu. „Rakúsko a Belgicko navrhli obmedzenia rituálneho zabíjania zvierat. Niekoľko krajín – vrátane Francúzska a Nórskazakázalo náboženské pokrývky hlavy v školách alebo na úradoch. Bavorsko a Taliansko zavádza právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby boli vo verejných budovách kríža,“ vymenováva rabín.

Takéto rozhodnutia podľa neho podkopávajú menšinové náboženské komunity a nemajú v rozmanitej a demokratickej Európe miesto. „História nám od času a času ukazuje, že mieru a harmónie nemožno dosiahnuť represiou a nútenou konverziou. Diskriminačné politiky príliš rýchlo skĺzavajú do totalitarizmu – alebo vyvolávajú škodlivé reakcie,“ varuje na základe skúseností Židov.

Zmieňuje to, že asimilované deti a vnuci konvertitov ku kresťanstvu sa počas 14. a 15. storočia zoznamovali skôr s biblickými textami než s všeobecnou katolíckou populáciou. „Stali sa bežnými nositeľmi protestantskej reformácie, ktorá viedla k zničeniu katolíckej hegemónie nad Európou,“ pripomína, ako dopadli snahy previesť Židov na kresťanstvo. „Cárske Rusko tiež chcelo ‚vyriešiť‘ židovský problém prostredníctvom represie a diskriminácie. To spôsobilo, že sa neprimerané množstvo židovských intelektuálov pripojilo k boľševickej revolúcii, ktorá takmer zničila ruskú ortodoxiu a kultúru,“ píše.

Naopak zmieňuje, že kultúrne metropoly, ako je Londýn, Miláno a Berlín, sú obohatené mnohými rôznorodými komunitami, ktoré sa v nich nachádzajú – a to vďaka ich jedinečným tradíciám, vôňam, pamiatkam a zvukom. „Európa je prirodzene inkluzívne a mierumilovná; naše spoločnosti sú otvorené a slobodné,“ tvrdí Goldschmidt.

Takže aký je podľa neho správny prístup? „Určite existujú chvíle, kedy vlády musia konať. V utorok dánski prokurátori obvinili kodanského imáma Mundhir Abdallaha, ktorý v kázni hlásal, že Korán vyzýva moslimov, aby ‚bojovali proti Židom a zabíjali ich‘. Nenávistný prejav tohto typu je v akejkoľvek civilizovanej spoločnosti neprijateľný,“ uznáva rabín.

Násilie a nenávistné projevy podľa neho musia byť potlačené, ale bezpečnostné obavy potom nemožno využiť na ospravedlnenie diskriminácie náboženských menšín. „Kým boli Židia jedinými terčom islamského teroru, reakcia Európy bola ticho a ľahostajnosť. Ale po útoku v Paríži, Kodani, Bruseli, Berlíne a Nice, kedy sa každý Európan stal potenciálnou obeťou, sa Európa prebudila kvôli hrozbe náboženskej nenávisti. Problémom je, že politiky, ktoré európske krajiny zaviedli, aby bojovali proti hrozbe náboženského extrémizmu, sú samy o sebe veľmi škodlivé,“ myslí si rabín.

Po druhej svetovej vojne bola Európa postavená na princípoch založených na židovsko-kresťanskej filozofii, ako je dôstojnosť ľudského života, slušnosť, rešpekt a podpora tradičnej rodinnej štruktúry. Ale keď vlády usilujú o potláčanie náboženských rozdielov v mene bezpečnosti a obrany, opúšťajú tieto základy. Naliehavo potrebujeme nájsť účinnejšie riešenie, ktoré by neodcudzilo skupinu ľudí na základe ich náboženstva alebo krajiny pôvodu. Islamský extrémizmus je odlišný od islamu a toto rozlišovanie musí byť jasné aj na vládnej úrovni,“ apeluje na politikov Goldschmidt.

Vydaním diskriminačných zákonov podľa neho Európa skĺzava k predrenesančnej náboženskej neznášanlivosti a približuje sa k autoritárskym režimom zo Stredného východu. „Musíme to urobiť lepšie. Európa sa musí prebudiť a odmietnuť jed rasizmu a náboženskej diskriminácie, ktorý nás všetkých ovplyvňuje, bez ohľadu na rasu, náboženstvo alebo občianstvo, než bude príliš neskoro,“ dodal predseda Konferencie európskych rabínov.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This