Pred niekoľkými týždňami prezident Trump odsúdil pretrvávajúce úniky citlivých informácií do tlače, čím dodával dôveryhodnosť teórii, že „tieňová vláda“ s hlbokými koreňmi začala útok na jeho administráciu. Trump nie je sám vo svojom znechutení pre tieto praktiky. Verejnosť neschvaľuje kultúru „náhodných“ únikov vo federálnej vláde a inde; väčšina Američanov to v skutočnosti prirovnáva ku akty zrady.

Keď politika je názov hry, zrada jedinca je niečo iné ako zrada muža v službe národa,“ hovorí nový prieskum Rasmussen Reports, ktorý zistil, že 53 percent všetkých pravdepodobných voličov považuje úniky utajovaných informácií do masmédií za akt zrady. Tridsať percent nesúhlasí, 18 percent je nerozhodnutých. A samozrejme je to rozdelené po straníckej línii.

Národný prieskum bol vykonaný na vzorke 1000 amerických pravdepodobných voličov v dňoch 29.-30. mája 2017 s nasledujúcimi otázkami

  1. Keď oznamovacie prostriedky zverejňujú tajné informácie vlády, je to služba verejnosti alebo poškodenie národnej bezpečnosti?
    .
  2. Považujete úniky tajných informácií do médií za akt zrady?

Zatiaľ čo 73 percent republikánov považuje úniky utajovaných informácií, ktoré sužujú Trumpovu administratívu za zradu, len polovičný počet demokratov (36 percent) s týmto pocitom súhlasí. Voliči žiadnym spôsobom neprepojení na jednu z hlavných strán sa zhodli na 50 percent s 27 percentným rozpätím, že úniky sú aktom zrady,“ hovorí sa v analýze prieskumu.

Zdroj: The Washington Times, Rasmussen Reports