20. september 2020 – 274 výročie narodenia Mórica Beňovského

Na Slovensku často zabúdame na významné osobnosti našej histórie a spomenieme si na ne až vtedy, keď sa o ne zaujímajú v zahraničí. Vďaka tomu potom často skĺzavame do skresleného vnímania slovenskej histórie ako histórie malého a stáročia utláčaného národa ktorý ako keby nemal na svoje významné osobnosti.
Jednou z významných slovenských osobností obdobia osvietenstva 18 storočia je Móric Beňovský. Dobrodružný osud mu doprial necelých 40 rokov života ale počas nich…viac v článku a videu prevzatom od česk
o-talianskej novinárky Moniky Pilloni, ktorá sa po stopách Mórica Beňovského vybrala do malebného západoslovenského mestečka Vrbové…

18.09.2020 Monika Pilloni

Město Vrbové, které se nachází v okresu Piešťany je rodným městem spisovatele, cestovatele, objevitele nových zemí, vojáka, podnikatele a dobrodruha Mórica Beňovského. Beňovský se stal dokonce na Madagaskaru králem. Na náměstí v centru města se nachází  nádherný pomník v podobě zeměkoule s bronzovou sochou cestovatele a reliéfem momentů jeho dobrodružného života.  Móric Beňovský byl uherský šlechtic slovenského původu. Narodil se 20.09.1746 a zemřel v boji 20.05.1786 v Cape East na Madagaskaru.

Jako připomínku k výročí narozenin této významné osobnosti zde přikládám video, které jsem natočila při své nedávné návštěvě v malebném starobylém městečku Vrbové. Ve městě Vrbové mě velice mile přijala se svými kolegy Starostka (pozn. na Slovensku sa od roku 1990 používa označenie primátor) města Dott. Mgr.Emma Maggiová, kterým děkuji za velmi zajímavé povídání o historii a současném životě v tomto městě a za nádhernou Jubilejní knihu, velmi si toho vážím.

V tomto videu o životě Mórica Beňovského mluví místní historik PhDr. Ľubomír Bosák, který je spolu s PaedDr. Patrikem Kýškou autorem mnoha zajímavých knih o Beňovským, o historii města a dalších významných osobnostech.


Publikovaný

v

od

Značky: