Agentúra Moody’s tvrdí, že rating Ruska je stabilný s pozitívnym výhľadom. Agentúra Fitch si myslí, že nové sankcie spôsobia problémy, pozitívny výhľad však nezmenila.

Počas minulých rokov sa veľké trio agentúr fatálne mýlilo pri výhľadoch Ruska. Začiatkom roka 2015 veštili tieto agentúry pád ruského ratingu do junkového pásma. O pár mesiacov sa to nepotvrdilo, naopak ruská ekonomika preukázala svoju robustnosť.

Podľa stránky Trading Economics dnes stoja ratingy Ruska nasledovne

  • Moody´s (január 2018) – Ba1, pozitívny výhľad
  • Standard and Poor´s (február 2018) – BBB-, stabilný výhľad
  • Fitch (september 2017) – BBB-, pozitívny výhľad

Dôležité je, že agentúry sú už oveľa opatrnejšie pri hodnoteniach Ruska

Pri slovných hodnoteniach sa stretávame s podvedomým rešpektom k výkonom ruskej ekonomiky, ktorý optiku vnímania výrazne mení, rovnako ako sa mení aj vnímanie komentátorov.

Stránka O peniazoch napríklad uvádza hodnotenie Moody’s slovami „Úverový profil Ruska je natoľko pevný, že krajina nové americké sankcie ustojí

Podľa hodnotenia agentúry je ruská ekonomika dosť silná na to, aby zvládla nové sankcie, ktoré proti nej uplatňujú Spojené štáty.

Rusko má podľa Moody’s silné verejné financie a tiež solídne vonkajšie financovanie. Na niektoré zadlžené subjekty však budú mať sankcie negatívny dopad, v prvom rade na hliníkárenský koncern Rusal. Ruský bankový systém má ale podľa ratingovej agentúry dostatočnú kapacitu na to, aby absorboval úverové straty prameniace z ohrozenia sankcionovaných spoločností.

Úverový profil Ruska, rating Ba1 s pozitívnym výhľadom, je natoľko pevný, že krajina nové americké sankcie ustojí,“ vyhlásila Kristin Lindowová veceprezidentka Moody’s. Vyzdvihla pritom vyššie ceny ropy, ktoré vláde pomôžu posilniť finančné rezervy.

Riziká pre ďalší vývoj ruskej ekonomiky pramenia z toho, že ruské subjekty môžu byť na nejaký čas odrezané od medzinárodného financovania.

Lindow povedala: „Schopnosť ruskej ekonomiky čeliť týmto novým výzvam bude dôležitým faktorom pri rozhodovaní o budúcom rozhodovaní o ratingu štátnych dlhopisov, ako aj o našom hodnotení bonity ruských emitentov vo všeobecnosti.

Moody’s očakáva, že ruská vláda zvýši podporu regiónom, ktoré čelia poklesu príjmov kvôli sankciám.

Ruský bankový systém má dostatočnú schopnosť na absorbovanie úverových strát z expozícií voči sankcionovaným spoločnostiam.

Moody’s odhaduje, že kombinovaná expozícia voči týmto spoločnostiam je menej ako 2% aktív bankového systému, alebo 15% kapitálu systému. Okrem toho má bankový systém dostatočnú likviditu, aby v prípade potreby prevzal významnú časť potrieb podnikového refinancovania.

Hodnotenie agentúry Moody’s je v rozpore s názorom konkurenčnej agentúry Fitch Ratings. Tá minulý týždeň uviedla, že americké sankcie obmedzia potenciál rastu ruskej ekonomiky a výrazne zasiahnu firmy, proti ktorým sú namierené.

Napriek uvedenému negatívnemu hodnoteniu dopadu sankcií agentúra Fitch neprehodnotila pozitívny výhľad ruskej ekonomiky.

Fitch pripomenul, že Rusko má výbornú zahraničnú bilanciu. Podľa agentúry má Rusko dobrú pozíciu na uspokojenie potrieb zahraničných investícií z iných častí hospodárstva, zatiaľ čo plávajúci rubeľ sa stáva úspešným tlmičov výkyvov.

Neistota vyplývajúca zo sankcií a ich možné rozšírenie však môže odradiť investície a tým podkopať potenciálny hospodársky rast,“ povedal Fitch.

V tomto roku je ekonomika na dobrej ceste rásť až o dve percentá, pričom prognóza centrálnej banky v roku 2017 bola 1,5 percenta.

Fitch prehodnotil ruský rating na pozitívny zo stabilného v Septembri minulého roka. Agentúra tvrdí, že ak by nebolo sankcií, ruský rating by bol vyšší na úrovni BBB.

Ukazuje sa, že agentúry prakticky ignorujú dopady posledných sankcií. Zistili, že Rusko so svojimi rezervami, vyváženou bilanciou a schopnosťou vykrývať straty z iných zdrojov je skrátka tvrdší oriešok. Politizácia hodnotenia nikomu nič dobré neprináša.

Mimochodom podľa čínskej agentúry Dagong je Rusko na úrovni A so stabilným výhľadom. USA podstatne nižsie na úrovni BBB+ a naviac s negatívnym výhľadom. Na túto úroveň Amerika padla pred troma mesiacmi z hodnotenia A-.