Vyberte položku Stránka

VIEME PRVÍ A VČAS: PACE (Parlamentné zasadania Rady Európy) odhlasovalo koniec sankcií voči Rusku

VIEME PRVÍ A VČAS: PACE (Parlamentné zasadania Rady Európy) odhlasovalo koniec sankcií voči Rusku

Na včerajšom hlasovaní Parlamentného zasadania Rady Európy (PACE) bola prijatá rezolúcia, ktorá prakticky ukončuje sankcie voči Rusku. V apríli 2014 po referende a pripojení Krymu k Rusku, ktoré  PACE označilo za anexiu, Rusko bolo zbavené hlasovacích práv a účasti v orgánoch PACE. Tento stav sa obnovoval každý rok.

Rusko sa dostalo do sporu s Radou Európy po tom, ako došlo k odtrhnutiu Krymu v roku 2014, ktoré bolo podľa Ukrajiny a aj podľa európskych predstaviteľov v rozpore s medzinárodným právom.  PACE vtedy vyhlásilo, že „ruská anexia Krymu bola v jasnom rozpore so štatútom Rady Európy“ a záväzkami Ruska, ktoré dalo po vstupe do tejto organizácie v roku 1996 a rozhodlo pozastaviť hlasovacie práva ruskej delegácie ako aj jeho právo byť zastúpené vo vedúcich orgánoch PACE a právo zúčastňovať sa volebných pozorovateľských misií.

PACE

Rokovacia sála PACE

Za toto uznesenie, po trojhodinovej diskusii 318-členného zhromaždenia, hlasovalo 145 poslancov, 21 bolo proti a 22 sa zdržali hlasovania. Uznesenie bolo platné do začatia nového zasadacieho obdobia, ktoré sa začínalo 26. januára 2015 a muselo sa obnovovať každý rok.

Finacovanie PACE

Rusko následne odmietlo financovať túto organizáciu. Jeho príspevky tvoria až 10% celkových nákladov Rady Európy. Zároveň je podráždené neustálou kritikou z Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorá je podľa mienky ruských predstaviteľov stranícka a spolitizovaná.

ESĽP je súčasťou európskej schémy spolupráce, ale Rusko v roku 2015 zmenilo legislatívu, ktorou bezpodmienečne neuznáva rozhodnutia medzinárodných organizácií. Podľa zmeny je ruská Ústava nadradená akýmkoľvek medzinárodným inštitúciám a ich rozhodnutiam. Pokiaľ sú tieto v rozpore s ruskou Ústavou, Rusko nebude rozhodnutia akceptovať.

Napríklad ruský Ústavný súd odmietol akceptovať rozhodnutie ESĽP, ktorý v kauze Jukos nariadil Rusko zaplatiť 1.9 miliardy eur za porušenie práv akcionárov Jukosu. Rovnako Rusko odmieta kritiku ESĽP za porušovanie práv homosexuálov v súvislosti so zákonom o propagácii homosexuality na verejnosti.

Rusko však trvalo na tom, že má záujem na pokračovaní dialógu. Podmienkou však je, že bude mať všetky práva, ktoré mu boli odňaté v roku 2014.

Koniec sankcií

Na včerajšom zasadaní PArlamentného zasadania sa schválilo uznesenie, ktoré ukladá že  PACE a Výbor ministrov Rady Európy ( CMCE výkonný orgán Rady Európy), musí „harmonizovať pravidlá účasti a zastúpenia príslušníkov oboch štatutárnych orgánov“. CMCE však žiadne sankcie voči žiadnemu členovi RE neuložil, čiže je tu rozpor medzi rozhodnutím PACE a CMCE. Inými slovami požiadavka zosúladenia pravidiel CMCE a PACE znamená, že PACE nesmie ďalej pokračovať v ukladaní každoročne obnovovaných sankcií. Preto sa od januára 2018 Rusko opäť začne zúčastňovať zasadania Rady Európy ako plnohodnotný člen.

Treba si povšimnúť dve významné okolnosti tohto aktu

Zasadanie odmietlo prakticky všetky pozmeňujúce návrhy ukrajinskej delegácie. Ukrajina sa snažila návrhmi odstrániť požiadavku harmonizácie a zároveň nejakým spôsobom obviniť Rusko z agresie. Ukrajina sa ako problém vytráca z optiky európskych predstaviteľov a jej bezdôvodné monotónne napádanie Ruska je dnes zrejme považované skôr za otravné. Druhým dôležitým poznatkom je, že k nutnosti pokračovanie v tvrdej línii proti Rusku sa dnes prikláňa len malá časť európskych poslancov. Hlasovanie bolo totiž veľmi jednoznačné  90 poslancov bolo za schválenie uznesenia a len 7 bolo proti. Zdržalo sa 16 poslancov. Hoci ukrajinskí poslanci boli veľmi aktívni pri predkladaní pozmeňovacích návrhov, nakoniec za rezolúciu hlasovali aj oni. Za Slovensko sa zasadania nezúčastnil nik.

O autorovi

1 Komentár

  1. Alojz Molnár

    Hlavne, že sa nikto nevzrušuje, že USA neplatia príspevky do fondu UNESCO na ochranu kultúrneho dedičstva ľudstva od roku 2011 a to z čisto politických príčin potom, keď OSN prijalo do UNESCO Palestínsky štát. USA sa samo vytesnáva zo svetovej diplomacie.
    Rusko evidentne robí lepšiu diplomaciu.
    Možno by USA a Západ sa mali pozrieť do zrkadla histórie a rozmýšľať, prečo ich politika v rozvojových krajinách stráca:
    https://mordechajkapusta.blogspot.sk/2014/11/trochu-historie-na-zamyslenie.html

Pin It on Pinterest

Share This