Obyvatelia krajín Európskej únie (EÚ) chcú , aby v otázke migrácie a migračnej politiky mali konečné slovo národné vlády jednotlivých krajín. Ukázal to nový prieskum agentúry Pew Research Center. Ten ale zároveň naznačil, že ľudia nechcú, aby ich krajiny z bloku odišli.

Prieskum prebiehal v deviatich krajinách EÚ, vrátane Poľska a Maďarska, teda štátov, ktoré sú vnímané skôr ako „rebeli“, predovšetkým v otázke migrácie. Aj napriek spory s Bruselom sa však ukazuje, že občania týchto dvoch krajín Višegrádskej štvorky chcú byť aj naďalej súčasťou EÚ.

Odchod z EÚ si želá len 11 percent Nemcov a Poliakov, 13 percent Španielov a Maďarov, 18 percent Holanďanov, 22 percent Francúzov a Švédov a 35 percent Grékov a Talianov. Aj napriek tomu by občania väčšiny krajín podporili vypísanie referenda o zotrvaní krajiny v EÚ.

V Španielsku by vypísanie referenda podporilo 65 percent ľudí, vo Francúzsku 61 percent, v Taliansku 57 percent a v Grécku 57 percent. Pre je tiež zhruba polovica Švédov (53 percent), Poliakov (51 percent) a Nemcov (50 percent). V Maďarsku je pre vypísanie referenda 44 percent ľudí a 45 percent je proti. V Holandsku je pre vypísanie 42 percent a proti 54 percent.

V otázke migrácie sú však občania k EÚ skôr kritickí. Ľudia si želajú, aby sa národným vládam vrátilo z Bruselu viac právomocí – a prisťahovalectvo je jedna z nich. Od roku 2015 sa v krajinách EÚ usadilo celkovo 2,4 milióna prisťahovalcov z krajín mimo EÚ. Mnohí z nich sú utečenci z vojnou zmietanej Sýrie a severnej Afriky. Európania sú však k pozícii EÚ k utečencom skôr kritickí a chcú, aby ich národné vlády rozhodovali o sťahovaní občanov z krajín mimo EÚ do svojich krajín.

To, aby v prijímaní migrantov z krajín mimo EÚ mala konečné slovo národná vláda, chce 82 percent Maďarov, 77 percent Poliakov, 75 percent Francúzov a Nemcov, 74 percent Holanďanov, 70 percent Švédov a Grékov, 62 percent Španielov a 54 percent Talianov. Podobné je to aj v prípade migrácie ľudí z iných členských štátov EÚ.

Vo Francúzsku, Maďarsku, Holandsku a Švédsku sú pre návrat tejto právomoci jednotlivým štátom ľudia prikláňajúce sa k pravici skôr ako k ľavici. V Nemecku, Holandsku a Švédsku potom chcú, aby o migrácii rozhodovali vlády, predovšetkým ľudia vo veku 50 a starší, v Španielsku sú to naopak mladí ľudia.

Dnešným dňom tiež oficiálne začínajú rokovania o brexite. Podľa väčšiny krajín bude odchod Británie z EÚ pre blok zlý. Najväčšie obavy majú Švédi, Holanďania, Španieli a Nemci, naopak najmenej sa obávajú Francúzi a Taliani.