Vyberte položku Stránka

Univerzitné plagiáty zabíjajú vzdelanosť. A existuje vážne podozrenie, že v minulosti sa toho dopustil aj Putin.

Univerzitné plagiáty zabíjajú vzdelanosť. A existuje vážne podozrenie, že v minulosti sa toho dopustil aj Putin.

Denník Washington Post (WP) si v roku 2014 spomenul na 8 rokov staré obvinenie o tom, že Putin si zrejme nechal svoju dizertačnú prácu vypracovať cudzími osobami.

Podľa WP najvýznamnejším Rusom, ktorý bol obvinený z plagiátorstva, je dnes najvýznamnejší Rus – Vladimír Putin.

Putinova oficiálna biografia hovorí, že absolvoval štúdium práva na Leningradskej štátnej univerzity v roku 1975 a v roku 1997 obhájil doktorandskú prácu v odbore ekonomika na Štátnom baníckom inštitúte v Petrohrade.

Reportér Washington Post David Hoffman v roku 2000 požiadal ústav o kópiu 218-stránkovej práce, ale bol odmietnutý. Svoj príbeh neskôr opísal:

Banícky ústav nedávno odmietol ukázať Putinovu prácu reportérovi. Keď reportér našiel kópiu práce v knižnici ústavu, úradníci ho vyviedli a vyhlásili, že práca nebola verejná.

V roku 2005 sa dvaja vedci z Brooking institute vo Washingtone dostali ku kópii dizertačnej práce s názvom „Strategické plánovanie reprodukcie bázy nerastných surovín regiónu v podmienkach vytvárania trhových vzťahov“ a svoje výsledky predstavili v roku 2006. Výskumníci Clifford Gadd a Igor Danchenko zistil, že práca si silne „pomohla“ učebnicou z roku 1978 „Strategické plánovanie a verejná politika,“ ktorú napísali profesori University of Pittsburgh Davida I. Cleland a William R. King.

Plagiát

V komentároch Gaddy uviedol, že diplomová práca obsahovala učebnicu Kinga a Clelanda v bibliografii, ale:

V práci nie sú žiadne vyznačovacie značky vzťahujúce sa k tejto učebnici. Nikde neexistujú žiadne citácie stránok, žiadne poznámky pod čiarou. V texte nie je žiadna zmienka o menách týchto dvoch pánov, profesorov Kinga a Clelanda. Od začiatku kapitoly sú tieto myšlienky prezentované ako myšlienky autora dizertačnej práce. Toto vedie čitateľa k tomu, aby veril, že keď sa kladú rétorické otázky a odpovedá sa na ne, všetky sú priamo od autora tejto dizertačnej práce. To sa deje stránka po stránke v rozsahu takmer 20 strán. Odhadujem, že z Kinga a Clelanda je prebratých viac ako 16 strán textu. Taktiež sa v práci vyskytuje aspoň šesť diagramov a tabuliek priamo prebraných alebo mierne upravených od Kinga a Clelanda, bez akéhokoľvek zdôraznenia, že ide o prebraný materiál.

Je to plagiátorstvo na akejkoľvek úrovni amerického vysokoškolského vzdelávania. Bolo by to plagiátorstvo aj keby išlo o semetrálnu prácu, nehovoriac už o dizertačnej práci.

Tiež uviedli, že skontrolovali iba knihu Kinga a Clelanda a že v dokumente môžu existovať ďalšie príklady plagiátorstva. Zároveň poznamenali, že výsledok v skutočnosti nie je doktorandskou prácou, ale ide skôr o diplomovú prácu. Gaddy nesúhlasí s tvrdením ruskej vlády, že „Putin má titul kandidát ekonomičeskich nauk a že toto je ekvivalent Ph.D. v ekonomike.

To je zavádzajúce. Po prvé, Putinova dizertačná práca nebola vôbec o ekonomike… Za druhé, ruský titul kandidáta nie je vo všeobecne to isté ako doktorát, aspoň nie vo väčšine spoločenských vied. Vzhľadom na materiál obsiahnutý v dizertačnej práci by Putinov titul mohol byť možno bližšie k MBA. Všimnite si však, že sa nikdy nezúčastnil žiadnych školení pre tento titul.

Práca na objednávku?

Rádio Slobodná Európa zas dodáva, že existuje aj podozrenie, že prácu nepísal Putin, ale niekto iný

Podľa rádia nemusí byť Putin plagiátorom on sám. Je možné, že zakúpil svoju dizertačnú prácu – čo bola obvyklá prax úradníkov z obdobia sovietskej éry – a nepreskúmal ju príliš starostlivo. Ako sa píše v jeho biografii, údajne písal svoju dizertačnú prácu počas zastupovania starostu ruského druhého najväčšieho mesta, Petrohradu.

Je úplne jasné, že on sám nikdy túto vec nepísal,“ obviňuje Putina Gaddy. „Toto je jednoznačne diplomová práca sériového typu. Ide o zaplatenú dizertačnú prácu na objednávku.

Špecialisti Brookingsu tiež poznamenali, že Putin zriedka cituje svoje akademické pozadie v ekonómii.

Dokonca ani sám Vladimir Putin neodkazuje ani sa neodvoláva na svoju dizertačnú prácu,“ povedal Igor Danchenko, vedúci výskumný asistent v Brookings. „Táto skutočnosť je tiež vynechaná v jeho slávnej knihe rozhovorov, ktorú väčšina z nás už dávno prečítala a zdá sa, že sa Putin vyhýba otázkam o svojej dizertačnej práci a o tom, že má titul v ekonomike.

V Sovietskom zväze však vraj existovala dlhoročná tradícia písania dizertačných prác pre iných ľudí. Andrej Piontkovskij, ruský politický komentátor a externý spolupracovník Hudsonovho inštitútu, priznal, že keď bol mladší, podieľal sa na „kolektívnom písaní niekoľkých dizertačných prác„. Dodal však, že kvalita dizertačných prác bola oveľa vyššia ako kvalita Putinových.

Dôsledky

Bohužiaľ Putinov čin neostal bez následkov. Vzhľadom na to, že nenastalo žiadne vyvodenie dôsledkov, v Rusku sa rozmohla epidémia písania univerzitných prác na objednávku.

Olga Chvostunova z Inštitútu moderného Ruska, think tanku vo Washingtone, napísala článok o plagiátorských škandáloch v Rusku, kde popisovala dejiny niektorých odhalených plagiátorských ruských škandálov. O Putinovom plagiátorstve napísal:

Škandál kvôli Putinovej dizertačnej práci k ničomu neviedol. Ale pretože činy hlavy štátu nemali žiadne dôsledky, v krajine sa objavil nový trend: plagiátorstvo pri písaní a obhajobe dizertačných prác sa začalo v bezprecedentnom meradle.

O autorovi

Príspevky za Február

Pin It on Pinterest

Share This