Denník  Neue Westfälische píše o úmrtiach pacientov v Nemecku. Zahraniční lekári neovládajú nemčinu a pochybnusti sú aj o ich kvalifikácii.

Lekárska komora bije na poplach: Nedostatky v odbornosti zahraničných lekárov, ktorí chcú pracovať v Nemecku, podľa predsedu komory Theodora Windhorsta z Bielefeltu ohrozujú starostlivosť o pacientov.

Dôvodom je to, že komora je oprávnená kontrolovať len jazykové znalosti kandidáta. Avšak nemá dosah na kontrolu odbornej spôsobilosti.

Predstavitelia komory sú zúfalí. Aj keď prídu na to, že lekári nemajú znalosti, nemôžu s tým nič robiť. Pritom sú už na svete rozsudky, kde je tento stav súdne potvrdený.

Denník píše o  dieťati v nemocnici vo Vestfálsku-Lippe, ktoré zomrelo pri narodení následkom pochybenia gynekológa z Líbye. Doktor mal síce diplom z domovskej krajiny, ale nemal dostatočné znalosti.

Lekár bol odsúdený na podmienečný trest za nedbanlivosť a dnes pokračuje v práci v inej nemocnici.

V inom prípade človek pod vplyvom alkoholu spadol a bol bez ďalšej diagnostiky prijatý na psychiatriu. Tam zomrel na krvácanie do mozgu. Zdravotná sestra aj lekár psychiatrie boli podľa komory pracovníci „so zahraničnými titulmi“ a „pochybnými jazykovými schopnosťami„.

Lekár so zahraničnou kvalifikáciou, ktorý chce pracovať v Nemecku, potrebuje štátnu licenciu. Licenciu udeľuje okresný vládný úrad. Ak lekár pochádza z členského štátu EÚ, EZVO alebo Švajčiarska, je to jednoduché: ich tituly sú ekvivalentné.

Región bez zahraničných doktorov nevie fungovať

Podľa článku krajina má akútny nedostatok lekárov a sestier.

V niektorých okresoch je podiel pomocného personálu viac ako polovičný, v okrese Höxter až 80%.

Zástupcovia komory hovoria, že úroveň jazykových znalostí je katastrofálna. Pri skúškach komory neprejde až 50% uchádzačov

Zároveň si všímajú, že niektorí kandidáti majú okrem jazykových aj extrémne veľké odborné nedostatky. To musí mať vážne  dôsledky do budúcnosti. Preto predseda komory Windhorst žiada Ministerstvo zdravotníctva v Düsseldorfe aby na túto tému reagovalo čo najskôr.

Na záver sa redaktor pýta, ako je možné, že náznaky možných nedostatkov odborných znalostí, na ktoré sa prišlo v jazykových testoch, sa ignorujú. Oficiálne ide o právne dôvody, lenže v praxi vidíme následky.

Ak sú pochybnosti o kvalifikácii mimo Európy, treba to intenzívne preveriť a už v prijímacom konaní filtrovať kandidátov.

Existuje však aj otázka, prečo táto téma nebola verejne diskutovaná.

Nie je známe, či v Nemecku došlo k viac smrteľným prípadom, kde bol ošetrujúcim lekárom človek s migračným pozadím.