Vyberte položku Stránka

Umelý pôvod koronavírusu SARS2 – Covid 19? Video z roku 2015 to naznačuje.

Umelý pôvod koronavírusu SARS2 – Covid 19? Video z roku 2015 to naznačuje.

Názory o tom či vírus unikol z laboratória sú vo vedeckých kruhoch také aj také. O umelom pôvode vírusu hovorí napríklad odborníčka na genetiku vírusov MUDr. Soňa Peková, PhD. (zdroj).

Video z roku 2015 sa naozaj oplatí pozrieť aké sú v ňom paralely k dnešku. Verzia o prirodzenom pôvode vírusu ním ešte popretá nie je ale video ukazuje, že sa v roku 2015 s vírusom podobného typu vedecky špekulovalo. Otázka je, čo kto od takého výskumu čakal a či dnešná epidémia nie je neplánovaným výsledkom výskumu.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This