Portál Politico v priebehu minulého týždňa zverejnil komentár ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. V ňom sa romanticky vyjadril o politike Kremľa ako o „chápadlách, ktoré siahajú po hrdlách európskych hlavných miest a jej transatlantických spojencov„. Okrem toho, že vyjadril štandartné výzvy na zničenie Ruska, hrdinské odhodlanie ukrajinskej armády stáť na stráži ako pevná hrádza „demokracie“, spomenul aj presvedčenie, že Rusko sa v agresii nikdy nezastaví

V tomto duchu pokračujú aj ďalšie komentáre ukrajinských predstaviteľov.

Portál Obozrevateľ spomína, že Rusko na svojich západných hraniciach formuje od roku 2015 tri nové divízie, v ktorých bude po 10 tisíc vojakoch. Samozrejme, že tomuto číslu Obozrevateľ neverí a hovorí o celkove 100 tisíc vojakov.

Podľa interných materiálov formovanie týchto divízií bude ukončené v roku 2020 a ich úlohou bude invázia a vtrhnutie do okolitých krajín. Obozrevateľ už analyzoval štruktúru a infraštruktúru týchto nových zborov a prišiel k záveru, že do bude útok do hĺbky okolo 500km do susediacich krajín. Cieľov vraj nebude dobytie týchto krajín, ale likvidácia ozbrojených síl, „nezávislej“ vlády a nastolenie vlády prokremeľských bábok

Oleg Turčinov, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany ďalej tvrdí, že cieľom Ruska je obnoviť bývalé hranice Sovietskeho zväzu v novej podobe pod dáždnikom Organizácie Zmluvby o kolektívnej bezpečnosti. Vládnuť budú predstavitelia, ktorí budú poslúchať príkazy Moskvy. Ak budú chcieť nejakú zmenu, Moskva vyprovokuje prevrat a zmenu vlády. Keď sa to nepodarí, ruský prezident pošle na neposlušnú krajinu vojakov.

Podľa Turčinova Rusko už dnes pripravuje útoky na Poľsko a Litvu z územia Bieloruska.