Učebnica českej vlastivedy – Čechy v roku 1939 zabrali Rusi

Pri podrobnejšom pohľade na ďalšie otázky zo stránky českej vlastivedy pre 5. ročník pre sa zdá, že v tomto prípade ide skôr o chybu než o snahu prepisovať dejiny.
Ale keďže že snaha európskych „elít“ o prepísanie dejín 2. svetovej vojny sa nedá nevidieť, potom chyba tohto typu zákonite vyvoláva emocionálne reakcie.


Publikovaný

v

od

Značky: