Vyberte položku Stránka

TASR: OSN do Dňa rodiny pridáva inklúziu ako obsah programu AGENDA 2030

TASR: OSN do Dňa rodiny pridáva inklúziu ako obsah programu AGENDA 2030

Tlačová agentúra TASR na svojom portáli zverejnila, že Deň rodiny bude obsahovo obohatený o jeden z cieľov programu Agenda 2030. Tento cieľ podpísalo aj Slovensko a od roku 2017 sa pracuje na implementácii Agendy do všetkých verejných politík. V súlade s Agendou bola tiež podpísaná kontroverzná Marákešská deklarácia, ktorá tým, že je odvodená od záväznej Agendy 2030 sa tiež stáva povinnou.

[sociallocker][/sociallocker]

Agentúra svoju správu uvúdza nadpisom: „Rodinu a inklúziu dala OSN do témy Medzinárodného dňa rodiny

Pokračuje prvým obsahom: „OSN dáva do pozornosti otázky týkajúce sa úlohy rodiny a štátnej rodinnej politiky v súlade s dosiahnutím 16. cieľa udržateľného rozvoja, ktorý zahŕňa mier, spravodlivosť a silné inštitúcie.

Je tu teda spomenutý Cieľ 16, kde z uvedeného cieľa agentúra vyzdvihla inklúziu

Cieľ 16. Presadzovať mierumilovné a inkluzívne spoločnosti v prospech udržateľného rozvoja, poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach

 • 16.1 Podstatne znížiť všetky formy násilia a súvisiace miery úmrtia a to všade
 • 16.2 Ukončiť zneužívanie, využívanie, nelegálne obchodovanie a všetky formy násilia voči deťom a mučenie detí
 • 16.3 Presadzovať právny štát na národnej a medzinárodnej úrovni a zaistiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých
 • 16.4 Do roku 2030 významne znížiť nelegálne finančné toky a toky zbraní, posilniť vracanie a opätovné získanie ukradnutých aktív a bojovať so všetkými formami organizovaného zločinu
 • 16.5 Podstatne znížiť korupciu a úplatkárstvo vo všetkých formách
 • 16.6 Vytvoriť efektívne, zodpovedné a transparentné inštitúcie na všetkých úrovniach
 • 16.7 Zaistiť responzívne, participatívne a reprezentatívne rozhodovanie na všetkých úrovniach
 • 16.8 Rozšíriť a posilniť účasť rozvojových krajín v inštitúciách globálneho riadenia
 • 16.9 Do roku 2030 zabezpečiť právnu identitu pre všetkých, vrátane registrácie narodení
 • 16.10 Zaistiť verejný prístup k informáciám a chrániť základné slobody v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými dohodami
  • 16.a Posilniť relevantné národné inštitúcie, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, pre budovanie kapacity na všetkých úrovniach, najmä v rozvojových krajinách, pre zabránenie násilia a boj s terorizmom a zločinom
  • 16.b Presadzovať a vykonávať nediskriminačné zákony a politiky pre udržateľný rozvoj

Ostatná správa sa už potom inklúziou vôbec nezaoberá.

Rodiny a inkluzívna spoločnosť – to je téma, ktorú v roku 2018 zvolila Organizácia Spojených národov pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny. Pripadá na 15. mája a odráža význam, ktorý svetové spoločenstvo pripisuje rodine ako základnej bunke spoločnosti, píše TASR.

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 20. septembra 1993 v rezolúcii A/RES/47/237 rozhodlo, že 15. máj sa bude každý rok sláviť ako Medzinárodný deň rodiny.

V tomto roku OSN dáva do pozornosti otázky týkajúce sa úlohy rodiny a štátnej rodinnej politiky v súlade s dosiahnutím 16. cieľa udržateľného rozvoja, ktorý zahŕňa mier, spravodlivosť a silné inštitúcie. Lídri celého sveta sa zaviazali ukončiť chudobu, bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom samite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na celom svete, ale aj pre planétu ako takú. Sedemnásť Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednomyseľne prijalo 193 štátov, predstavuje nový univerzálny štandard pre rozvoj, pri ktorom sa myslí na všetkých obyvateľov planéty.

Medzinárodný deň rodiny sa stal pre jednotlivé vlády príležitosťou, aby sa zamysleli nad rodinnou politikou vo svojej krajine. Je to aj možnosť lepšie spoznať problematiku týkajúcu sa rodiny, rovnako aj sociálne, ekonomické a demografické problémy, ktoré sa priamo týkajú rodín.

Medzi aktivity Medzinárodného dňa rodiny patria napríklad tvorivé dielne, prednášky, osobitné programy v rozhlase či televíziách, ale aj kultúrne programy s tematikou rodiny, uvádza ďalej OSN.

K Medzinárodnému dňu rodiny sa podujatiami tradične pripájali aj mestá na Slovensku.

VZ OSN v rezolúcii 44/82 z 9. decembra 1989 vyhlásilo rok 1994 za Medzinárodný rok rodiny. Vtedy sa podujatia konali na tému „Rodiny: zdroje a zodpovednosť v meniacom sa svete“.

Vlády, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, cirkvi i ďalší aktivisti, zasadzujúci sa za klasický model rodiny, majú 15. mája príležitosť, aby pripravili podujatia s cieľom informovať o funkciách, ktoré plní, prípadne má plniť rodina. Tento deň poskytuje možnosť lepšie pochopiť, ako ekonomické, sociálne, demografické a kultúrne procesy ovplyvňujú rodinu.

Od konca 80. rokov 20. storočia aj na Slovensku pribudli dovtedy málo vídané javy, ako sú osoby žijúce bez trvalého partnera, bezdetné páry, či prvé pôrody žien vo vyššom veku, končí svoju správu TASR.

O autorovi

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest

Share This