Svetové združenie bývalých politických väzňov kritizuje obmedzovanie slobody slova na Slovensku.

novoročnom zamyslení Svetového združenia bývalých politických väzňov odzneli aj tieto slová:


Čoraz viac sa špeciálne zložky polície a prokuratúry stávajú nástrojom politickej objednávky a opäť, tak ako za bývalého režimu pred rokom 1989, sú ľudia trestne stíhaní za  verbálne prejavy, alebo inak tzv. slovné trestné činy, čomu sa dokonca nevyhol ani  bývalý predseda vlády Róbert Fico.   

Prijímajú sa nové zákony a deje sa tak zjavne v rozpore s deklaráciou OSN a dohovorom, ktoré zaručujú slobodu prejavu aj v prípade názorov, ktoré sú politicky nekorektné alebo šokujúce.

Viacerí členovia nášho združenia nám už navrhli, aby sme na najbližšom sneme prejednali návrh na vytvorenie „Sekcie  ponovembrových politických väzňov“ a ponúkli členstvo vo Svetovom združení bývalých politických väzňov ľuďom, ktorí boli obvinení alebo odsúdení za verbálne prejavy po roku 1989 na Slovensku, v Čechách a zahraničí, čím združenie rozšíri členskú základňu a potvrdí aj opodstatnenosť svojej existencie aj po páde komunistického režimu v nástupnických štátoch bývalého Československa.

(zdroj)[sociallocker][/sociallocker]


Publikovaný

v

od