Napríklad Fond na podporu umenia podporil Projekt Modernizácia technického vybavenia internetových prístupových bodov sumou 1488 Eur.  Aj v tomto prípade je iste sa možné spýtať známym argumentom stúpencov trestu pre Mariana Kotlebu: a to už nemohli (nemali) doložiť tých 12 Eur na 1500 Eur ?

Na FB sa začínajú množiť fotografie použitia „zakázaných“ čísel (zdroj: FB)

Ak propagoval neonacizmus a rasizmus číslom 1488 Eur Marian Kotleba, tak logika veci hovorí, že rovnaké podozrenie padá aj na Fond na podporu umenia a v oboch prípadoch by sa malo postupovať podobne.

Oba subjekty použili rovnaké číslo vo veľmi podobnej situácii – pri podpore niekoho či niečoho, s navlas rovnakou sumu 1488 Eur.

Či Fond na podporu umenia číslo 1488 používať môže, a ani vyšetrovať sa to nemusí, ale u Mariana Kotlebu je to trestné, lebo je Marian Kotleba?

Čo s tým teraz ? Má NAKA riešiť aj Fond na podporu umenia, aby bolo jasné, že zákon pre všetkých platí rovnako ?

To by asi nebol dobrý nápad.

Je potrebné sa vrátiť k normálnemu fungovaniu právneho štátu. Čo nie je zákonom zakázané, je občanom dovolené.  Pokiaľ v zákone alebo aspoň vyhláške k zákonu nie je jasne uvedené, ktoré číslo je trestné, nie je tam vyobrazený symbol, ktorý je trestný, tak má občan právo akékoľvek číslo alebo symbol beztrestne používať.

Pozornosti užívateľov FB ohľadom „trestných“ čísel neunikli ani „štandardní“ poslanci NRSR (zdroj: FB)

Ani Marian Kotleba, ani  Fond na podporu umenia nie sú povinní poznať symboly a mágiu čísel Davida Laneho, ani ktorejkoľvek inej „extrémistickej“ organizácie na svete.

Paradoxne, ak by sa občan mal podobným problémom vyhnúť, musel by si naštudovať všetky takéto organizácie súčasné i minulé, insígnie Wehrmachtu  a SS a možno aj talianskej kráľovskej armády, či II. maďarskej armády. A pri tom štúdiu by sa iste nedalo vyhnúť poznaniu ideí dotyčného subjektu.

To všetko ale vie každý, kto sa podieľa na tomto príbehu.

Juraj Poláček sa  v Komentároch SV zamýšľa nad tým, či v tejto hre ide naozaj len o „trestné“  číslo, alebo sa tu hrá o niečo úplne iné, o odstránenie jednej z hlavných prekážok presídľovania migrantov na Slovensko a jeho následnej islamizácie, čo predstavuje súčasť naplnenia ideí elít o multikulturálnom svete.

 

zdroj: FB

Za 1488 € by ste mohli spoznať aj krásu Izraela, len z inej destinácie, keďže  tento zájazd je už vypredaný. Izrael sa naozaj oplatí vidieť a spoznať, zaujímavá krajina, zaujímaví ľudia.

Čo si o tom myslíte Vy?