Príklad z Česka hovorí, že komunálne voľby sú v princípe hrozbou kvôli politike Európskej Únie pri prijímaní migrantov. Ide o proces, ktorý sa snaží Únia pretlačiť za každú cenu, pričom hľadá cesty, pomocou ktorých by to dosiahla. Zatiaľ sa neosvedčili žiadne plány, ale jednu víziu ešte Únia nevyskúšala.

V Amerike je známy princíp princíp tzv. „sanctuary cities,“ kde mestá pod kontrolou ľavice pripravujú vlastné zákony a nariadenia, ktoré umožňujú ilegálnym migrantom prežiť, získať registráciu apod. Celý systém je nastavený na ochranu migrantov pred federálnymi antimigračnými predpismi.

Podobný systém navrhol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý tvrdí, že mestá a obce by mali rozhodovať o prijímaní migrantov nezávisle od rozhodnutí vlád. Dotačná politika Únie na ubytovanie, školenie, rôzne potreby migrantov apod., by potom zrejme mala smerovať nie k vládam, ktoré (ne)prijímajú migrantov, ale priamo ku konečnému subjektu, ktorý si migrantov zoberie na starosť.

V tomto duchu sa vyjadrili aj predstavitelia mesta Brno, ktoré ovláda koalícia s mimoriadne promigračným hnutím Žít Brno. Hnutie oslovilo priamo talianskeho premiéra s obídením českej vlády, že mesto Brno je pripravené prijať určitý počet migrantov. Brno pre nich chystá infraštruktúru – byty, prekladateľov z arabčiny, podporuje sa rozvoj moslimskej komunity apod.

Na základe toho predseda českej strany Rozumní Petr Hannig napísal článok ,kde varuje voličov pred ich rozhodnutím v komunálnych voľbách. Podobné postoje však zastáva aj množstvo slovenských komunálnych politikov. Je preto dôležité,aby sa voliči o tieto otázky starali aj na Slovensku.

Časovaná bomba

Ešte mám v živej pamäti názor francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že keď nebudú chcieť prijímať migrantov jednotlivé štáty EÚ, mali by ich mať možnosť prijímať mesta (obce) týchto štátov.

Tento plán je vskutku diabolský. Najnebezpečnejšie na tom je ona v podstate korupčnej stimul, pretože ide samozrejme o príslušnú bohatú dotáciu na hlavu prijatého migranta z novo formulovanej dotačnej politiky EÚ.

A úprimne povedané, ktoré mesto, s jeho mnohokrát nie príliš čestným vedením zloženým zo strán, ktoré už dávno stratili dôveru voličov, by rado neobohatil mestskou pokladňu o tučnú sumu z EÚ? Samozrejme bez ohľadu na to, že to obyvateľom toho mesta prinesie v budúcnosti veľké problémy. Hlavne, že bude z mestskej pokladne možné sanovať ďalšie pochybné investície, z ktorých „desiatky“ plynú do vreciek tých, ktorí „spolu hovoria“.

Dnes už sa väčšinou nejedná o vojnového utečenca, kedy človek, majúci v srdci dobrej vychovanie a účasť s rodinami a deťmi utekajúcimi z vojnových oblastí, by rád pomohol. Médiá však nejako pozabudli referovať o tom, že sa teraz jedná prevažne o migrantov ekonomických.

Však to je to, o čo ide. Vziať národným štátom postupne všetky právomoci a urobiť vôľu voličov týchto krajín bezpredmetnou. A preto je nutné, aby volič starostlivo zvažoval, koho bude voliť aj v oných „nepolitických“ voľbách, ako sú voľby do zastupiteľstva hlavne veľkých miest. Pretože ako som sa dočítal, podobný problém nastáva v centre Brna, kde vládnuce hnutie Žiť Brno chce aj proti vyhláseniu vlády pozvať do svojich ubytovacích kapacít migrantov nachádzajúcich sa teraz na území Talianska.

Zvýšená aktivita developerov v Prahe, kde radový český občan nemá šancu si pri svojich možnostiach byt zaobstarať (ceny sú astronomické vzhľadom k mzdám, ktoré českí občania poberajú), poukazuje na to, že sa počíta s tým, že si byt kúpi buď cudzinec (pre ktorého je cena ešte nižšia, ako cena za byt v jeho domovskej krajine), alebo, a to je ešte horšie, že si byty kúpia ľudia ako byty investičné. Do týchto bytov sa môže nasťahovať kdekto.

Všetci sme sa dočítali o obchodníkoch s chudobou, kde si nakúpia nejaká firma či súkromník byty vo vylúčenej lokalite a tie potom prenajíma za predraženú cenu. Hradenie nájmov ide z príspevkov na bývanie.

Dokážem si predstaviť, že dotácia na migranta bude mnohonásobna vyššia, ako doterajší príspevok na bývanie.

Pražania či návštevníci Prahy si mohli tiež všimnúť, že v širšom centre Prahy je veľa prázdnych domov. Tieto domy v prevažnej väčšine patria majiteľom z cudziny, ktorí si ich odkúpili od reštituentov. A zdá sa, že nikto z oných cudzích majiteľov nemá záujem, aby jeho nehnuteľnosť zarábala. Prečo, keď ceny nehnuteľností rastú závratnou rýchlosťou? Čaká sa ešte na vyššie ceny?

Ceny bývania v Prahe už teraz zvyšuje systém Airbnb, kedy Pražania musia znášať neporiadok a hluk v dome, pretože majiteľ bytu, ktorý v ňom nebýva, prenajme za nemalý peniaz byt komukoľvek a neobzerá sa na ostatných nájomníkov domu. Mimochodom [naša strana] Rozumní navrhujú, aby prevádzkovanie krátkodobých prenájmov podliehalo schváleniu ostatných nájomníkov či majiteľov bytov v dome. Títo by mali mať určitý profit z toho, že ich bývanie sa stalo menej komfortným.

Vraciam sa k otázke: Čakajú zahraniční majitelia prázdnych domov v centre Prahy na vyššie ceny? Čo keď čakajú na to, že budú môcť prenajať bytové jednotky s príslušnou vysokou dotáciou práve oným prerozdeľovaným migrantom, ktoré aj proti vôli vlády práve podľa Macronova plánu budú napriamo prijímať mesta? Prázdne domy a investičné byty sú v tomto svetle časovanou bombou.

Práve preto je potrebné, aby sa občania miest tiež pozreli do volebných materiálov jednotlivých strán a hnutí, ako sa k otázke prijímania migrantov stavia. Minule som čítal v Pirátskych novinách, ktoré som dostal do poštovej schránky, veľa zaujímavých názorov. Ale ani slovko o tom, ako sa strana postaví k problematike prijímanie migrantov. Vzhľadom k tomu, že jej predseda išiel kedysi v čele sprievodu aktivistov s názorom, že nikto nie je ilegálny, vyjadrujúci ústretovosť k prijímaniu migrantov, tak by som bol opatrný.

Volič tiež musí zvažovať, či voliť stranu, s ktorou ostatné strany už dopredu vylučujú akúkoľvek koaličnú spoluprácu pre nevhodné výroky jej predstaviteľov, ktoré nazývajú xenofóbnymi. Aj pri prípadnom vysokom zisku hlasov, bude odsúdená byť zase iba v opozícii bez akéhokoľvek vplyvu na rozhodovanie o živote mesta.

Nadchádzajúce komunálne voľby, hlavne do veľkých miest, nebudú tentoraz nepolitické. Vzhľadom k vysokej miere pravdepodobnosti, že tlak EÚ na prijímanie migrantov bude neustále vzrastať, je potrebné, aby občania zvažovali aj budúce možné riziká.

Chceme zachovať naše mestá prívetivé a bezpečné aj pre budúce generácie. Kontrolujte, kto vo svojich programoch zabúda na to, či prijímať alebo neprijímať do svojich miest migrantov. Kto bol v poslednej dobe vo veľkých mestách napr. Taliansko, vie, o čom hovorím.

Petr Hannig

Autor je predsedom Rozumných a kandidát na primátora Prahy