Vyberte položku Stránka

Stručný preklad pomerov EÚ do reality

Stručný preklad pomerov EÚ do reality

Chcete vedieť, čo sa v Európe skutočne deje? Chcete vedieť, prečo vás likvidujú a prečo vymazávajú na sociálnych sieťach? Máme odpoveď

 1. ) Nemecko si v Európe bude robiť čo chce. Beda, ak nie.
 2. ) Francúzsko si v Európe tiež bude robiť čo chce, ak nenarazí na bod 1.)
 3. ) Ak sa bod 2.) dostane do sporu s bodom 1.), platí zatiaľ bod 1.) (ono sa ešte uvidí…)
 4. ) Na Anglicko serieme, to je za vodou.
 5. ) Na Španielsko tiež serieme, to je za Pyrenejami
 6. ) Na Taliansk tiež serieme, to je za Alpami
 7. ) Na ostatné štáty EÚ serieme o to viac, sú mrňavé a zaostalé. Môžu byť rady, že dostanú pričuchnúť k prdeli.
 8. ) Štáty, uvedené v bodoch 4 – 7 budú radostne odoberať tovar Nemecka, popr. Francúzska.
 9. ) Ak dôjde ku konfliktu s domácou konkurenciou, domáca konkurencia sa prispôsobí.
 10. ) Ak sa domáca konkurencia neprispôsobí, bude zlikvidovaná.
 11. ) Štáty, uvedené v bodoch 4 – 7 budú za všetkých okolností podporovať prosperitu a hospodársky rozvoj Nemecka (no hej, dobre, tak teda Francúzsko tiež)
 12. ) Ak dôjde k stagnácii či k recesii Nemecka (no hej, Francúzska tiež) je to vina USA a ostatných štátov EÚ. V tom prípade Brusel bezodkladne zabezpečí nápravu a potrestanie vinníkov.
 13. ) Rozhodovanie Bruselu sa riadi záujmami Nemecka a možno aj Francúzska. Bruselský úradník sa zdrží konania, ktoré by mohlo Nemecko a Francúzsko naštvať. Za odmenu dostane pričuchnúť k prdeli.
 14. ) Národné parlamenty štátov uvedených v bodoch 4 – 7 majú právo schvaľovať rozhodnutia Bruselu aklamáciou. Poverený úradník kontroluje spontánnosť prejavu. Pri nedostatku spontánnosti budú zistené nedostatky bezodkladne odstránené (aj s ich nositeľmi).
 15. ) Národné parlamenty štátov uvedených v bodoch 4 – 7 majú právo vysvetľovať občanom svojich štátov blahodarnosť rozhodnutia Bruselu.
 16. ) Občania štátov uvedených v bodoch 4 – 7 majú právo:
  1. ) držať hubu a krok,
  2. ) radostne prijímať a napĺňať všetky uznesenia Bruselu,
  3. ) povereným úradníkom oznamovať osoby, ktoré podľa ich názoru nedostatočne využívajú práva podľa 16a a 16b.
 17. ) Pokiaľ u občana vznikne podozrenie na nedostatočné využitie práva 16c, bude považovaný za neuvedomelého a podrobený prevýchove.
 18. ) Bruselský úradník bude vyberaný zo zvlášť uvedomelých občanov, ak Nemecko a Francúzsko neurčí inak.
 19. ) Kurzy rektálneho alpinizmu pre uvedomelých občanov organizuje každý štát vo vlastnej réžii pod dohľadom povereného úradníka.
 20. ) Platnosť bodov 3 – 19 sa riadi rozhodnutím Nemecka a Francúzska. Európsku úniu si pozvracať nedáme.

O autorovi

Príspevky za Február

Pin It on Pinterest

Share This