Vyberte položku Stránka

Stránka Medzičas na Facebooku sa zmenila na Magazín Národnej koalície

Stránka Medzičas na Facebooku sa zmenila na Magazín Národnej koalície

Dlhé roky bola skupina Medzičas na Facebooku známym miestom, kde boli zverejňované príspevky zaujímavé príspevky a komentáre z celého sveta so snahou o nový objektívnejší pohľad. Túto skupinu na Facebooku prebrala politická strana Národná koalícia a nezávislý Medzičas si založil na Facebooku novú skupinu.

Pôvodný Medzičas má medzitým na Facebooku novú stránku  https://www.facebook.com/medzicas. Samotná webová stránka http://medzicas.sk naďalej funguje so sporadickým prispievaním príspevkov. Články z Medzičasu dodnes často cituje Slobodný výber. Tak Medzičas, ako aj Slobodný výber (Web aj sociálne siete) nemajú nič spoločné s Národnou koalíciou a naďalej ostávajú nezávislými subjektami.

[sociallocker][/sociallocker]

Nezávislý portál Medzičas zverejňoval hlavne ekonomicko-politické a medzinárodné správy. Vo vnútornej politike bol väčšinou kritický k vládnej politike. Kritika sa týkala hlavne migračnej politiky, podpory mimovládnych politických organizácií, presadzovania homosexuálnej a genderovej agendy, resp. multikulturalizmu ako novej vládnúcej ideológii. Veľkú časť agendy tvorili príspevky kritické k islamu a prílivu kultúrne nekompatibilnej migračnej vlny do Európy

Po prechode redaktorov do ďalších médií publikačná činnosť na webovej stránke ustala, ale samotný portál na sociálnej sieti neustále publikoval príspevky podobného zamerania ako pôvodný Medzičas.

Odteraz je koniec aj tejto časti histórie Medzičasu.

Pred niekoľkými dňami sa premenoval portál na Magazín NK s logom, ktoré naznačovalo spriaznenosť s novou stranou Národná koalícia. Národná koalícia vzbudila pred časoch rozruch, keď sa jednoznačne prihlásila k potenciálnej podpore Štefana Harabina v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Jej predsedkyňou Ing. Slavěna Vorobelová, ale verejnosť si stranu často asociovala s bývalým ministrom financií Sergejom Kozlíkom.

Spýtali sme sa preto priamo Sergeja Kozlíka. Na našu otázku, či Magazín NK bude reprezentovať novú stranu, povedal, že časom áno, že sa tak dohodli s administrátorom stránky.

Na Facebookovej stránke sa dnes o polnoci zjavil status, ktorý už jednoznačne Magazín NK priraďuje k Národnej koalícii. Magazín NK zdieľa z hlavnej stránky Národnej koalície výzvu, aby sa občania pred komunálnymi voľbami pridali k tejto strane.

Podľa výzvy má strana vyše 1000 členov a dokonca sa k nej pridalo 330 poslancov z obecných zastupiteľstiev.

Ako sa píše na webovej stránke strany, Národná koalícia je „stranou občanov Slovenskej republiky, ktorí vyznávajú princípy demokracie, spravodlivosti a právneho štátu, opiera sa o historické odkazy cyrilo-metodských tradícií, národnouvedomovacieho, národnooslobodzovacieho a demokratizačného zápasu slovenského národa, ale aj o novodobé odkazy vychádzajúce z účasti mnohých členov našej strany pri zakladaní a budovaní Slovenskej republiky ako samostatného a zvrchovaného štátu, na čo sme právom hrdí.

Národná koalícia sa teda hlási k presadzovaniu národných záujmov, kde chce „vytvárať priestor pre angažovanosť národne orientovaných občanov„.

Cieľom strany je zmeniť politiku štátu, aby odrážala potreby slabších. Odmieta nadmerné zbrojenie, podľa strany treba „presmerovať verejné prostriedky na financovanie potrieb občanov„.

Zároveň odmieta aj nekontrolovanú migráciu, pretože Slovensko si „musí ubrániť historické i kultúrne tradície,“ aby bolo „dobrým miestom pre život nás všetkých„.

Národná koalícia však neodmieta účasť v EÚ a NATO, chce na tejto pôde „rozhodnejšie presadzovať slovenské záujmy„.

Na záver prichádza výzva podpredsedu strany Sergeja Kozlíka, ktorý oznamuje, že Národná koalícia mieni kandidovať v komunálnych voľbách, kde ide postaviť viac než tisícku kandidátov. A chce, aby sa občania Slovania pridali.

Celý text oznámenia na stránke Facebooku Magazín NK

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This