Afázia (neodborne „strata reči„) je porucha pojmového myslenia a s ním spojenej vnútornej reči, spôsobená poškodením určitých oblastí mozgovej kôry. Prejavuje sa poruchou schopnosti vyjadrovať sa rečou, písmom, prípadne inými znakmi (expresívna afázia) alebo poruchou schopnosti porozumieť významu vnímaných znakov, slov (perceptívna afázia). Pri motorickej afázii chorý nedokáže tvoriť normálne slová (agramatizmus).

Predseda strany SNS sa stal povestný nielen svojimi podivnými politickými veletočmi. Jeho doménou, v ktorej nemá na našej politickej scéne žiadnu konkurenciu je podivná hatlanina, ktorá niekedy znemožňuje zistiť, čo má vlastne Andrej Danko na mysli.

Treba povedať, že to nie je jeho znížená inteligencia, alebo nevzdelanosť. Ide zrejme o mozgovú poruchu, ktorá sa volá afázia. Vzniká ako následok úrazov hlavy, krvácanie do mozgu, nádorov, zápalových ochorení alebo intoxikácie. Pacienti, postihnutí touto poruchou, majú skrátka narušené rečové oblasti mozgu.

Existuje niekoľko rozdelení tejto poruchy, ktoré sa delia podľa stupňa vnímania reči resp. porozumenia významu slov a následne podľa schopnosti ich zmysluplného a neskomoleného opakovania, reprodukcie.

Zdá sa, že Andrej Danko dobre chápe reč a rozumie zmyslu slov. Jeho hovorená reč je plynulá a relatívne dobre zachovaná. Rozumie jej rovnako dobre ako reči písanej. Nie je však schopný dobre opakovať reč vypočutú, hlavne viacslabičné slová. Písanie je úmerné reči. V prejave sa dopúšťa skomolenín, rôznych nezmyselných slov a slabík (parafázia), ktoré niekedy znemožňujú porozumeniu hovoreného textu.

Andrej Danko podľa všetkého trpí tzv konduktívnou afáziou, ktorá obsahuje všetky spomenuté príznaky..

V čom je problém?

V bežnom živote je pre podobne postihnutých ľudí len málo obmedzení. Väčšinou je možné z kontextu vyrozumieť, o čo človeku ide. Ale pri niektorých povolaniach a postaveniach to môže byť problém.

Funkcia predsedu parlamentu síce nie je exekutívnou funkciou, ale predsa len má veľký význam. Niekedy môže závisieť na každom slove, či dôjde k hlasovaniu, dohode, či politickej zmene. Preto by táto funkcia mala byť vyhradená človeku, pri ktorom nie sme na pochybách, o význame jeho slov.

Ale na Slovensku je to tak. Dankovi sa podarilo ovládnuť SNS a tak si vymohol právo sedieť na čele parlamentu. Zrejme aj s poruchou mozgu…

Jeho rečový prejav je vidieť veľmi pekne v relácii „V politike“ televízie TA3 z 22.4.2018

Kumulované brepty do jedného videa, si môžete pozrieť tu

Našťastie ani zďaleka nemá na anketovaného človeka z relácie Aj múdry schybí