Česká republika podá do polovice augusta na Súdny dvor EÚ žalobu na európsku smernicu o zbraniach. Minister vnútra Milan Chovanec (ČSSD) na twitteri informoval, že jeho návrh dnes podporila vláda.


Česko bude požadovať neplatnosť smernice, pretože podľa neho zavádza neprimerané a nepraktické opatrenia pre držiteľov zbraní. V žalobe bude tvrdiť, že norma porušuje princíp proporcionality a zásadu zákazu diskriminácie.

 


Smernicu sprísňujúcu kontrolu nad strelnými zbraňami schválil Európsky parlament v polovici marca. Jej cieľom má byť zabrániť teroristom v oblasti vyzbrojovania, podľa kritikov ale hlavne obmedzuje majiteľa legálne držaných zbraní a trh s legálne držanými zbraňami a výrazne zasahuje do vnútornej bezpečnosti štátu, čo je v rozpore s právom EÚ.