Vyberte položku Stránka

ŠKANDÁL: Moderátor Fedor Blaščák z verejnoprávneho média RTVS vystupuje v mene Progresívneho Slovenska

ŠKANDÁL: Moderátor Fedor Blaščák z verejnoprávneho média RTVS vystupuje v mene Progresívneho Slovenska

Moderátor verejnoprávneho média vystúpil v mene politického subjektu. Štatút RTVS bol neuveriteľne arogantným spôsobom porušený.

[sociallocker][/sociallocker]

Pred pár dňami sa nám do redakcie ozval čitateľ z Facebooku, vystupujúci ako admin stránky Jerguš Lapin a upozornil nás na zaujímavú zhodu mien.

Podľa čitateľa, za hnutie Progresívne Slovensko vystúpil na tlačovej konferencii moderátor RTVS Fedor Blaščák.

To sa nám však nechcelo veriť, veď tak hrubé cynické a drzé porušenie nestrannosti a objektivity, ktoré sa podľa štatútu RTVS vyžaduje, by nik s trochou zdravého rozumu nespravil. Naviac je zrejmé, že svet médií a moderátorov je malý, každý každého pozná. Takže ak by si nejaký „žurnalista“ odskočil na politickú fušku, bol by z toho škandál a ostatní ľudia z branže by okamžite reagovali.

Naivná predstava, však?

Slobodný výber teda oslovil najkompetentnejšiu osobu, šéfa rozhlasákov pána Michala Dzurjanina

Subject: Žiadosť o preverenie verejnoprávneho konania moderátora

Dobrý deň,

Hnutie Progresívne Slovensko malo tlačovku, kde vystúpila aj osoba s menom Fedor Blaščák.

https://www.ta3.com/clanok/1127615/tb-clenov-strany-progresivne-slovensko-o-zmenach-v-skolskych-zakonoch.html

Chcel by som požiadať o preverenie, či táto osoba má niečo spoločné s moderátorom Fedorom Blaščákom, ktorý na Rádiu FM moderuje v relácii Chrobák v hlave.

Ak by išlo o totožnú osobu, je to podľa mňa neskutočný konflikt záujmov.

Verím, že odpoveď, ktorá zaujíma našich čitateľov, obdržím v krátkom čase.


Nádej, že ide len o zhodu mien, však netrvala dlho

Dobrý deň,

ide o tú istú osobu, s ktorou RTVS spolupracuje na externej báze.

Podľa Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS je neprípustné, aby (programový pracovník, resp. spolupracovník):
a) verejne prezentoval svoje politické alebo náboženské názory a postoje prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a ani v jeho mene,
b) spájal programové pôsobenie pre Rozhlas a televíziu Slovenska a v Rozhlase a televízii Slovenska so svojou činnosťou v politickom alebo inom názorovom zoskupení,
c) spájal programové pôsobenie pre Rozhlas a televíziu Slovenska a v Rozhlase a televízii Slovenska so svojou činnosťou v obchodných spoločnostiach, resp. so svojou podnikateľskou činnosťou,
d) vedome publikoval nepravdivé, skreslené alebo nepodložené údaje a tvrdenia,
e) zámerne prispôsoboval obsah programu alebo príspevku v prospech určitej záujmovej skupiny,
f) vo vlastný prospech využíval informácie, ku ktorým má ako programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenska prístup.

V prípade, že u ktoréhokoľvek programového pracovníka, resp. spolupracovníka RTVS zaznamenáme porušenie tohto štatútu, vyvodíme z toho príslušné konzekvencie.

S pozdravom

Michal Dzurjanin
riaditeľ
Sekcia rozhlasových programových služieb
Rozhlas a televízia Slovenska
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
http://www.rtvs.sk
http://www.rtvs.org


Čo k tomu dodať?

Tu slová nestačia. Nielenže pán Blaščák zneužil kredit verejnoprávneho média pre svoj, resp. politický účel. Nielenže je v podozrení, že cez svoju diskusnú reláciu pretláčal vlastné subjektívne názory, čím mohol porušiť zásadu objektivity a nestrannosti.

Zlyhala a to fatálnym spôsobom celá novinárska obec. Nie je predsa možné, aby v televízii s celoplošným dosahom nikto nespoznal kolegu z branže. Ale všetci mlčali.

Tu sa otvára otázka: Prečo?

Rovnako porušovali štatút aj vzbúrenci pod vedením Zuzany Hanzelovej. Nebola porušená ich osobná sloboda, ak vedenie trvá na reflexii názorov v spoločnosti. Práve toto, umožnenie prezentácie rôznych názorov, je totiž základné poslanie verejnoprávneho média. Za slobodu nemožno považovať presadzovanie vlastného názoru.

Napriek tomu, že neboli v práve, že potláčaním názorov, s ktorými nesúhlasili, porušovali základné princípy RTVS, automaticky sa za nich postavilo množstvo médií, kolegov z novinárskeho prostredia a politikov.

O niečom to svedčí. Títo ľudia nemajú záujem o výmenu názorov, o diskusiu. Tým pádom je im cudzia aj demokracia. Pretláčanie jediného „správneho“ smeru je príznak totality.

Správanie sa Fedora Blaščáka je iba vyvrcholenie trendu arogantného, sebavedomého privlastnenia si mediálneho priestoru.

Je čas na refresh, čas na obnovu. Pán Dzurjanin sľúbil konzekvencie. Výsledkom by nemalo byť len ukončenie spolupráce s pánom Blaščákom, nakoniec, s jeho kádrovým profilom po ňom skočia mnohé ďalšie „jedinepravdivé“ médiá.

Konečným výsledkom by mala byť relácia s nestranným moderátorom, ktorá dá priestor aj názorom, ktoré budú možno pre niekoho kontroverzné. Ak to však bude vyjadrovať názorové rozloženie slovenskej populácie, mali by zaznieť aj takéto názory.

O autorovi

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest

Share This