Polícia zatkla predstaviteľ etnoobchodu Arkona. Dôvodom bola propagácia extrémizmu kvôli symbolom z obchodu.

Podľa našich zákonov je trestné propagovať extrémistickú ideológiu. Za takúto je považovaný fašizmus, či nacizmus. Týka sa to aj symbolov, ktoré sa k tejto ideológii viažu.

Ľudská spoločnosť je dynamická, neustále sa vyvíja. V minulosti bol tento pohyb pomalý, dnes s rozvojom informatizácie sa stal naopak skoro až extrémne rýchly. Menia sa nielen hranice štátov, ale vznikajú a zanikajú aj rôzne hnutia, ideológie a aktivity. Je už ľudskou tradíciou, že spoločné záujmy a myšlienky vyžadujú, aby sa títo priaznivci navzájom identifikovali navonok ľahko identifikovateľnými znakmi. Kresťania používajú symboliku kríža, moslimovia zas polmesiac, čiernu a zelenú farbu, priaznici rôznych hnutí majú tiež svoje symboly.

Pokiaľ vznikne nejaká nová aktivita, prirodzene si zvolí buď nejaký nový symbol,  alebo použije existujúci, ktorému priradí nový význam. Takto sa z nevinného ornamentu hákového kríža (svastiky), ktorý bol v histórii symbolom večného kolobehu života a schematickým znázornením slnka stal symbol nacistického hnutia. Následky nacizmu v západnom svete dnes poznáme viac ako dobre, preto je tento symbol nežiadúci a jeho používanie minimálne podozrivé, ak nie rovno zakázané. Tam, kde sa však nacizmus nijako neprejavil, ako napríklad v hinduistickej kultúre, je svastika stále používaná v ornamentálnej tvorbe.

Rovnaký pohľad môžeme aplikovať aj na kultúrne zvyky. To, čo bolo v minulosti nevinnou a všeobecne oceňovanou komickou zábavou, ako je napríklad fašiangové prezliekanie sa do kostýmov opačného pohlavia nadobúda na pozadí tlaku kultúrneho marxizmu v západnej spoločnosti nebezpečný podtón.

V minulosti sa na sociálnych sieťach začala šíriť zaujímavá ikonografia, ktorá obviňuje americkú vládu z propagácie fašizmu. Je to kvôli tomu, že v Snemovni reprezentantov sa vedľa vlajky za rečníckym pultom po stranách objavujú zväzky tzv. „fasces“, ktoré používali talianski fašisti ako svoj symbol.

Slovo fašizmus je odvodené od slova fasces (Fasci italiani di combattimento), ale o tejto symbolike sa všeobecne nevie. To však naznačuje, že použitie fasces sa nestalo zameniteľné s terorom totalitného talianskeho štátu pod vedením Duceho Benita Mussoliniho.

Fasces boli od čias Etruskov a neskôr aj v Rímskom Impériu symbolom moci a práva. Je to zväzok dvanástich prútov obopínajúci sekeru a dodnes sa používa v heraldike (napríklad štátny znak Kuby, Kamerunu, neoficiálny znak Francúzska), pri symboloch rôznych organizácií, škôl apod. Nedá sa teda povedať, že starobylý, všeobecne používaný symbol, náhodne zneužitý talianskymi fašistami je znakom fašizmu vo všeobecnosti.

Na rozdiel od hákového kríža, ktorý bol ako symbol politickej strany použitý jedinečným spôsobom v časoch nacizmu, fasces sa v politike a v bežnom živote používali až príliš často na to, aby mohlo dôjsť k definitívnej dehonestácii symbolu. Aj preto je dnes v źápadnom ponímaní svastika negatívnym symbolom a fasces sa naďalej používa v pôvodnom zmysle na označenie práva a ako heraldický symbol moci.

Z tohto pohľadu zrejme hľadia aj naše trestné orgány na to, čo nie je a čo je propagáciou extrémizmu. V prípade, že znak, ktorý používali nacisti použije niekto, kto je na „správnej“ strane, hodnotí sa to ako náhodné použitie obecne známeho symbolu.

V prípade, že ide o niekoho, koho myšlienky nepodporujú budovanie svetlej a šťastnej multikultúrnej budúcnosti, je náhodná zhoda s niektorými používanými symbolmi nacizmu prejavom extrémizmu.

V minulosti bolo často kritizovaná oslava ukrajinskej militantnej skupiny Azov. Oni sami sa obdivom k nacizmu vôbec netajili a do znaku si dali symboly, ktoré sa používali v nacistickej mytológii a okultizme

To biele guľaté v pozadí je inverzné zobrazenie tzv. čierneho slnka, po nemecky Schwarze Sonne. V časoch nacizmu bol symbol chápaný ako dvanásťramenný hákový kríž alebo kruh dvanástich Sig rún. Používali ho jedotky SS ako zástupný symbol seversko-pohanského náboženstva a prapôvodného tajného učenia.

Znak čierneho slnka však bol odpradávna známy ako mystický symbol. V ezoterike sa stretneme s pojmami ako protipól, protihráč, protisvet.

Rovnako aj známy emblém divízie SS Das Reich je v skutočnosti runa, ktorá bola za čias Vikingov a starých Slovanov používaná v runovom písme.

Aby sme ostali pri zemi font, ktorý sme použili pri Slobodnom výbere je veľmi starý. Ale zároveň ho použili aj niektorí extrémisti.

Ak boli pri propagácii oddielu Azov na Slovensku políciou odmietnuté trestné podania, rovnaký meter by mal byť pri rovnakým či podobných symboloch kladený aj na iných.

Zdá sa však, že to neplatí. Ezoterický obchod, ktorý sa na extrémizmus nijako neviaže a používa aj symboly zneužité nacistami vadí. Zjavne nacistická organizácia s podobnými symbolmi je v poriadku.

Ukazuje sa, že zákon je vykladaný účelovo. Ako sa hovorí, kto chce psa biť, palicu si nájde.

Napríklad Antifa ako jednoznačne extrémistické a dokonca podľa niektorých amerických štátov aj teroristické hnutie

je podľa slovenskej polície zrejme umiernený spolok, ktorého sympatizantov treba podporiť. Ako si inak vysvetliť fotku poslanca Národnej rady Martina Poliačika a Jána Benčíka hrdo sa vystatujúcimi týmto logom

Dôvod. prečo rôzne kolovraty (, Thorove sekery, či rôzne vyobrazenia rún sú závadné je možno aj iný

Napriek tomu, že rôzne pohanské symboly nie sú súčasťou kresťanskej kultúry, sú súčasťou a dôkazom historickej kontinuity národov žijúcich v tomto regióne a v celej Európe. Súčasný tlak na vykorenenie identity európskych národov vedie k podzrievavému pohľadu na všetko, čo zaváňa pripomienkou tisícročí existencie.

Pre dnešných mladých ľudí propaganda vykresľuje svet ako priestor bez času a rozmeru. Kde je vlastne jedno kto, kde žije, a odkiaľ pochádza. Všetci sme si rovní v predpokladoch a schopnostiach, nie je prípustná žiadna odchýlka. Iný, či nebodaj krtitický pohľad je nebezpečný, narušuje uniformné videnie sveta..

Naviac, ak je niekto originálnym pohanom, t.j. verí, že svet ovládajú bohovia ako Perún a Morena a ak sú tieto symbolmi pre neho symbolmi viery, potom má aj podľa Ústavy právo na slobodu vyznania.

Ukázali sme, že minimálne symbol čierneho slnka a jednej runy polícia ignoruje. Podľa polície nie sú jednoznačnou propagáciou extrémizmu, napriek tomu, že ich majú znázornené na letáčiku, ktoré sa povaľujú po služobniach. Z toho dôvodu by mali byť ekvivalentné symboly ignorované aj v etnoobchode.