Rusko – občania v referende schválili zmeny v ústave.

(úvodné foto: Pixabay)

Vladimír Putin trval na uskutočnení referenda o zmenách ústavy Ruskej federácie z roku 1993 aby schválenie zmien ústavy malo absolútnu legitimitu.

Zmeny v ústave anulujú počet Putinových prezidentských funkčných období, čo mu umožňuje ešte 2x kandidovať na prezidenta ešte dvakrát. V prípade úspešných kandidatúr by bol v úrade do roku 2036.

Zmena ústavy iste nebude kladne vnímaná v Európskej únii, keďže okrem zvýšených právomocí prezidenta a parlamentu je tam aj zákaz manželstiev osôb rovnakého pohlavia a zmienka o „viere v Boha“.

Ruský jazyk je definovaný ako jazyk občanov štátu a po novom ruská ústava má prednosť pred medzinárodným právom. Do ústavy je zavedený pojem minimálna mzda a ústava tiež rieši valorizáciu dôchodkov. Vysoko postavení vládni činitelia nebudú môcť mať smeli mať občianstvo cudzieho štátu a ani povolenie na pobyt v cudzine

Podľa informácíe ruskej ambasády na Slovensku za zmeny a doplnenia Ústavy hlasovalo  77,93%  ruských voličov , 21,26% hlasovalo proti.  Účasť na hlasovaní dosiahla takmer 65 percent.


Publikovaný

v

od

Značky: