Vyberte položku Stránka

ROZKOL V KATOLÍCKEJ CIRKVI: Pravoverní katolíci obviňujú nemeckého kardinála z odpadlíctva

ROZKOL V KATOLÍCKEJ CIRKVI: Pravoverní katolíci obviňujú nemeckého kardinála z odpadlíctva

Nemecký kardinál Reinhard Marx dal 3. 2. 2018 rozhovor pre bavorské rádio Bayerischer Rundfunk. Podľa Catholic Herald v rozhovore povedal, že je za to, aby v rámci pastorácie udeľovali požehnanie homosexuálnym párom. V tomto prípade  by sa mal kňaz rozhodovať individuálne na základe jednotlivých prípadov.

Byzantský katolícky patriarchát je samozvaná skupina katolíckych veriacich a duchovných obhajujúcich tradičné hodnoty nielen gréckokatolíckej, ale aj katolíckej cirkvi. Oficiálnu katolícku cirkev po nástupe pápeža Františka neuznávajú. Tvrdia, že v jeho osobe sa 1.5.2011 dostal na pápežské kreslo Antikrist.

[sociallocker][/sociallocker]

Zdá sa, že tentoraz exkomunikovali aj nemeckého kardinála Marxa. Aj keď možno trocha predčasne.  V prepise rozhovoru chýba jedno slovo, ktoré sa dalo vykladať ako jednoznačný súhlas kardinála a ktoré správa pôvodne obsahovala.

Nemeckí biskupi povýšili ohavnosť na sviatosť

Nemecký kardinál R. Marx zaviedol v rámci pastorácie udeľovaní sviatosti manželstva homosexuálom. Kňaz, ktorý chce udeľovať túto novú „sviatosť“, dostane k tomu od svojho biskupa kompetencii. (Britský časopis Catholic Herald; bavorskej rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018).

Podobne sa k propagáciu homosexualismu pridal patriarcha Kirill v RE.

Aký je postoj Svätého písma a Tradícia Cirkvi?

Citácia apoštola Petra: „Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil v popol. Tým dal výstrahu čaká bezbožných . “ ( 2 Pet 2)

Citácia apoštola Judy: „Podobne ako oni aj Sodoma, Gomora a okolité mestá sa oddali smilstvu, prepadli zvrhlosti , a sú nám výstražným príkladom trestu večného ohňa.  (Jud 1)

Citácia apoštola Pavla: „Vymenili Božiu pravdu za lož a klaňajú sa a slúžia stvoreniu namiesto Stvoriteľovi … Preto ich Boh vydal nehanebným vášňou. Ich ženy zamenili prirodzený styk za neprirodzený a rovnako aj muži zanechali prirodzený styk so ženami a vzplanuli žiadostí jeden k druhému, muži s mužmi vykonávajú hanebnosti a tak sami na sebe dostávajú zaslúženú odplatu za svoju scestnost . Pretože si nevedeli vážiť pravého poznania Boha, dal ich Boh napospas ich zvrátenej mysli , aby robili, čo sa nepatrí. „ (Rim 1)

Citácie z listu Korinťanom: „Nemýľte sa! … ani modlári … ani homosexuáli …. nebudú dedičmi Božieho kráľovstva . „ (1 Kor 6)

V Starom zákone bol hriech homosexuality trestaný smrťou podobne ako iné vážne zločiny.

„Keby muž spal s mužom ako so ženou, obaja spáchali ohavnosť; musia zomrieť . „ (Lv 20)

„Hospodin začal chrliť na Sodomu a Gomoru síru a oheň…“ (Gen 19)

Apoštol Pavol jasne ukazuje, že ohavnosť sodomie má koreň v odmietnutí Boha a v úcte k pohanským démonom (Rim 1,18n). II. vatikánsky koncil svojim liberalizmom v aggiornamento a úctou k pohanským kultom a ich démonom (NA) pripravil pôdu pre súčasný morálny rozvrat! Sodomia už nie je nazývaná ohavnosťou, ale bola povýšená na sviatosť. Miesto pokánia, ktoré je nutné k spáse (porov. Lk 13,3), biskupi odstránili Boží zákon. Lenže za to prichádza najťažšie trest – vylúčenie z cirkvi (porov. Gal 1,8-9). A ak taký biskup zomrie v nekajúcnosti, bude večne zavrhnutý.

Vylúčenie z Tajomného Tela Kristovho – cirkvi – dopadlo na kard. Marxa aj všetkých biskupov, ktorí s ním tvoria jednotu ducha (exkomunikácia).

František v heretickej Amoris laetitia zrušil existenciu všeobecne platných morálnych noriem. Marx to uviedol do praxe sobášmi homosexuálov.

Za islamizácii a gender-homosexualismus v Nemecku majú hlavnú vinu nemeckí heretickí biskupi. Vedú národ k autogenocide a do večného zatratenia v pekle.  

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metod OSBMr + Timotej OSBMr

biskupi sekretárovi

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This