Vyberte položku Stránka

ROKLEN24: Je veľká vláda prekážkou pre slobodu a šťastie občanov?

ROKLEN24: Je veľká vláda prekážkou pre slobodu a šťastie občanov?

V očiach liberálno či dokonca libertariánsky zmýšľajúcich jedincov sa slová „veľká vláda“ a „sloboda“ javí takmer ako protiklady. Keď sa totiž povie veľká vláda, zvyčajne sa tým myslí taká, ktorá má na starosti rad oblastí a funkcií a v súvislosti s tým aj vysoké výdavky. A keď má vláda vysoké výdavky, musí tieto peniaze najprv vziať občanom. A existuje snáď viac obmedzení slobody, ako keď pripravíte ľudí o ich ťažko zarobené peniaze a potom za ne rozhodnete, na čo sa použijú?

Nad touto témou sa vo svojom článku na Evonomics zamýšľa Lane Kenworthy. Po analýze dát z vybraných vyspelých krajín dochádza pre niektorých možno až k paradoxnému záveru – veľká vláda nemusí byť pre slobodu a ani pre životnú spokojnosť až takým veľkým zlom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Poďme sa na tie dáta pozrieť.

Vládne výdaje a regulácie

Čím vyššie má vláda výdavky, tým viac ovplyvňuje ekonomiku a spoločnosť. Potom by bolo tiež logické predpokladať, že aj výrazne ovplyvňuje aj inými dostupnými spôsobmi, predovšetkým reguláciami. Podľa dát tu priama úmernosť existuje, avšak závislosť je len mizivá. Kenworthy dal do súvislosti podiel vládnych výdavkov na HDP v krajinách OECD a index Light Economic Regulation, ktorý vyjadruje podnikateľské, pracovné, obchodné, investičné a finančné slobody (čím vyššie číslo, tým väčšia sloboda). A podľa výsledkov skutočne platí, že čím vyššie vládne výdavky, tým vyššia regulácia (nižšia hodnota indexu), avšak korelácia je len -11%, teda takmer zanedbateľná.

Vládne výdavky a osobná sloboda

Nasledujúci graf ukazuje, že ani medzi osobnou slobodou a vysokými vládnymi výdavkami neexistuje žiadna inkompatibilita. Ba práve naopak, podľa dát je medzi indexom osobné slobody (The Human Freedom Index, Cato Institute) a výškou vládnych výdavkov, ako podielu na HDP, dokonca 40% pozitívna korelácia.

Vládne výdavky a životné voľby

Pozitívnu závislosť identifikoval Kenworthy aj medzi vládnymi výdavkami a slobodou, čo sa týka životných volieb. Tá je tu vyjadrená mienkou obyvateľov, pričom dáta pochádzajú z výskumu Gallup World Poll (World Happiness Report), kde respondenti odpovedajú na otázku: Ste spokojní, alebo nespokojní s vašou slobodou voľby ohľadom toho, čo budete robiť so svojím životom? Podľa dát medzi slobodou ohľadom životných volieb a podielom vládnych výdavkov na HDP existuje 22% pozitívna korelácia.

Vládne výdavky a životné spokojnosť

Z výskumu Gallup World Poll získal Kenworthy aj dáta ohľadom životnej spokojnosti v jednotlivých krajinách. Keď ich dal do súvislosti s podielom vládnych výdavkov na HDP, opäť objavil pozitívny vzťah. Korelácia je síce pomerne nevýznamná – vo výške 10% – avšak vyplýva z nej minimálne to, že veľká vláda a vysoká životná spokojnosť vedľa seba pokojne môžu existovať.

(Článok pôvodne vyšiel ako autorský komentár na ROKLEN24)

 

O autorovi

Príspevky za Máj

Pin It on Pinterest

Share This