Vyberte položku Stránka

ROKLEN 24: Ktoré krajiny najviac plytvajú verejnými prostriedkami?

ROKLEN 24: Ktoré krajiny najviac plytvajú verejnými prostriedkami?

Najefektívnejšie je, keď míňame vlastné peniaze pre seba. O niečo horšie potom je, keď míňame cudzie peniaze pre seba, alebo vlastné peniaze pre iných. Avšak úplne najmenej efektívne je, ak utrácame cudzie peniaze na cudzích. Aspoň tak na sa problematiku míňania – a najmä vládneho míňania, ktoré môžeme zaradiť do poslednej kategórie – pozeral legendárny americký ekonóm Milton Friedman. Ktoré vlády vo vyspelých krajinách sú v neefektívnom míňaní rekordmanmi?

Na túto otázku odpovedá Svetové ekonomické fórum (WEF) na základe dát zo svojho Global Competitiveness Survey (Prieskum globálnej konkurencieschopnosti). Do tohto rozsiahleho výskumu zaradilo WEF aj index, ktorý hodnotí, „ako efektívne sa vynakladajú zdroje z verejných prostriedkov“, a to na škále od 1 do 7 (čím nižšie číslo, tým menej efektívne hospodárenie vlád). Žiadna krajina nedosiahla hodnotenie 7. Najviac sa však k nemu priblížili Spojené arabské emiráty, ktoré získali 6 bodov. Na pomyselnú striebornú medailu za efektívne hospodárenie potom dosiahol Singapur s výsledkom 5,9.

Business Insider vybral z rebríčka 136 štátov tie, ktoré patria do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V ich rámci potom zostavil poradie 17 krajín, ktorých vlády míňajú verejné prostriedky najmenej efektívne.

 • 17. Austrália

Skóre: 3,5

 • 16. Rakúsko

Skóre: 3,4

 • 15. Belgicko

Skóre: 3,3

 • 14. Južná Kórea

Skóre: 3,2

 • 13./12. Francúzsko

Skóre: 3,1

 • 13./12. USA

Skóre: 3,1

 • 11./10. Izrael

Skóre: 3,0

 • 11./10. Lotyšsko

Skóre: 3,0

 • 9. Poľsko

Skóre: 2.9

 • 8. Portugalsko

Skóre: 2,8

 • 7./6. Maďarsko

Skóre: 2,6

 • 7./6. Mexiko

Skóre: 2,6

 • 5. Španielsko

Skóre: 2,5

 • 4. Slovensko

Skóre: 2,3

 • 3./2. Grécko

Skóre: 2,2

 • 3./2. Slovinsko

Skóre: 2,2

 • 1. Itálie

Skóre: 1,9

Kde sa podnikanie vyplatí?

Svetové ekonomické fórum (WEF) porovnáva vo svojom Globálnom indexe konkurencieschopnosti krajiny podľa dvanástich faktorov. Vedľa technologickej pripravenosti, situácie na trhu práce či politickej stabilite je dôležitým ukazovateľom tiež daňové zaťaženie. Ktoré krajiny majú najnižšie odvody?

WEF používa na meranie daňového zaťaženia index „total tax rate“ Svetovej banky, ktorý vyjadruje podiel daní a všetkých povinných odvodov a príspevkov platených podnikmi na ich zisku. V ktorých krajinách je najnižší?

 1. Namíbia 21,3 %
 1. Kanada 21,1 %
 1. Kambodža 21 %
 1. Luxembursko 20,1 %
 1. Chorvátsko 20 %
 1. Arménsko 19,9 %
 1. Zambia 18,6 %
 1. Singapur 18,4 %
 1. Georgia 16,4 %
 1. Spojené arabské emiráty 15,9 %
 1. Saudská Arábia 15 % 
 1. Lesotho 13,6 %
 1. Bahrajn 13,5 %
 1. Kuvajt 13 %
 1. Macedónsko 12,9 %
 1. Katar 11,3 %
 1. Brunej 8,7 %

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This