Vyberte položku Stránka

Robert Troška: Zákaz brániť nelegálnej migrácii! To je rozhodnutie EÚ.

Robert Troška: Zákaz brániť nelegálnej migrácii! To je rozhodnutie EÚ.

Správa resp. uznesenie na prvý pohľad úplne nenápadné má úplne katastrofálne následky pre ďalšie riešenie migračnej krízy prebiehajúcej práve na hraniciach EÚ.

O čo ide? Španielske orgány na základe zákona o ochrane verejnej bezpečnosti doteraz vracali nelegálnych migrantov, ktorí násilím prekonali zátarasy a šesťmetrový plot v ich enklávach (územia) Ceuta a Melilla v Maroku. Tým doteraz efektívne dokázali brániť nelegálnej migrácii pri prenikaní na území týchto enkláv.

Akonáhle sa tento postup dozvedeli únijné a ľudskoprávne neziskovky, v tomto prípade Európske centrum pre ústavné a ľudské práva (ECCHR), prostredníctvom dvoch migrantov podali žalobu proti Španielsku (oficiálne túto žalobu podali samozrejme utečenci, ktorí asi ani nevedia písať).

A čo presne konštatoval Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu?

„Dlhodobá prax vytláčanie utečencov na vonkajších hraniciach EÚ je protiprávna“ !!!

„Španielske praktiky (opätovnom vrátení-pozn. Autora) na španielsko-marockej hranici porušujú článok 4 protokolu 4 (zákaz kolektívneho vyhostenia) a článok 13 (právo na účinný opravný prostriedok) Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR).“

Wolfgang Kalecki, generálny tajomník Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR) ešte zlovestne dodáva:

„Výsledky súdnych sporov proti Španielsku budú mať dopad aj nad rámec tohto konkrétneho prípadu, ktorý vytvára precedens a jeho zmyslom je potvrdiť základné práva utečencov a migrantov.“

A pán generálny tajomník so svojimi zamestnancami platenými z peňazí daňových poplatníkov EÚ nelení a už podali ďalšie žaloby na Európskom súde pre ľudské práva vzťahujúce sa k utečencom zo Sýrie, Iraku a Afganistane z dôvodu ich nezákonného vyhostenia u Idomeni na grécko-macedónskej hranici.

V súvislosti s činnosťou únijnej inštitúcie ECHR a Európskeho súdu pre ľudské práva vyvstáva dôvodná obava o duševné zdravie pracovníkov týchto dvoch inštitúcií, však aktivity a hlavne následné súdne rozhodnutie Európskeho súdu má záväznú právnu platnosť pre ďalšiu únijné krajiny.

Legislatívne dôsledky rozhodnutia Európskeho súdu

Inými slovami EÚ prostredníctvom týchto dvoch únijných inštitúcií blokuje účinnú obranu voči nelegálnej migrácii. Podobná situácia je na mori, kde platí podobné pravidlo, kedy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a zastaraných ženevských konvencií majú všetky lode povinnosť „voziť“ nelegálnych migrantov ako cestovky do niekoľko sto kilometrov vzdialených talianskych brehov, ak narazia na migrantov mimo teritoriálnych vôd (viac ako 19km od pobrežia), namiesto logicky jednoduchšieho a správneho postupu zavezení migrantov bezpečne späť pár kilometrov na severoafrickom pobreží!

Vyššie uvedené rozhodnutie hovorí, že ten, kto sa násilím dostáva do vášho bytu, má v prípade vniknutia za dvere vášho bytu úplne rovnaké práva ako vy, ktorí v byte bývate, a vy ste povinní mu poskytnúť tieto práva!

Celý blog Róberta Trošku si možete prečítať tu.

O autorovi

1 Komentár

  1. Milan Śimčo

    Týmto hlupákom by som navozil utečencom na ich dvor a museli by sa z tým zmieriť podľa pravidiel ktoré vymysleli.

Pin It on Pinterest

Share This