Profesor Piťha vyšetrovaný za kázeň proti Istanbulskému dohovoru

Pred časom sme informovali o silnej kázni významného duchovného Petra Piťhu, kde sa ostro vyhranil proti Istanbulskému dohovoru. Jeho slová našli nečakanú odozvu – podľa portálu iDnes bolo na neho podané trestné oznámenie.

[sociallocker][/sociallocker]

Česká ženská loby vo štvrtok ráno podala trestné oznámenie na katolíckeho kňaza Petra Piťhu kvôli kázaniu, ktoré predniesol v katedrále svätého Víta na konci septembra. Podľa právnikov Českej ženskej loby sa Piťha dopustil úmyselného šírenia poplašnej správy a snažil sa verejnosť a veriacich presvedčiť, že Istanbulský dohovor rozvracia rodiny.

Monsignor Petr Piťha sa počas svojho kázania na sviatok svätého Václava vo svätovítskej katedrále pustil do kritiky Istanbulského dohovoru . Dokument Rady Európy označil pri reči vo svätovítskej katedrále za nedemokratický a diktátorský. Jeho autorov obvinil z inšpirácie marxizmom a nacizmom.

Ani jedno zo spomínaných Piťhových tvrdenie sa nezakladá na pravde. Nič podobné z Istanbulského dohovoru ani z jej dôvodovej správy nevyplýva,“ okomentovala Piťhove slová predsedníčka Českej ženskej lobby Eliška Kodyšová. O zámere podať trestné oznámenie informoval spolok už v stredu, trestné oznámenie podali členky spolku vo štvrtok ráno. Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe redakcii iDNES.cz potvrdilo, že trestné oznámenie bolo naozaj podané.

Česká ženská lobby je organizácia, ktorá tvrdí, že obhajuje práva žien v Českej republike.

Ich cieľom je prenášať skutočné problémy žien na politickú úroveň a zlepšovať podmienky žien v spoločnosti. Organizácia je súčasťou Európskej ženskej loby, ktorá združuje ženské a rodové organizácie Európy a spolupracuje s európskymi inštitúciami.

  • Je spojením 35 proženských organizácií.
  • Ovplyvňuje zákony tak, „aby sa ženám žilo lepšie„.
  • Presadzuje rodovú rovnosť.
  • Posilňuje postavenie „znevýhodnených skupín žien„.
  • Upozorňuje na problémy žien a ponúkame ich riešenie.

Jeden z hlavných sponzorov je Open Society Foundation Georga Sorosa

 

 

Istanbulský dohovor iba konštatuje, že násilie na ženách vychádza z historicky nerovného pomeru síl medzi mužmi a ženami, a že násilie je zároveň nástrojom udržiavanie podriadeného postavenia žien. To je skutočnosť doložená serióznymi výskumami,“ dodala.

Podľa organizácie sa nejedná o prvý útok proti Istanbulskému dohovoru. Podobné slová podľa ich informácií zaznievali od rímskokatolíckych kňazov aj v ďalších krajinách východnej Európy. „Katolícki kňazi by v súlade s kresťanskými hodnotami mali miesto šírenie paniky radšej riešiť vlastné škandály so sexuálnym obťažovaním vnútri svojej cirkvi a podporovať opatrenia, ktoré podobnému násilia predchádzajú. A pomáhať skutočnou osvetou,“ uviedla riaditeľka Českej ženskej lobby Hana Stelzerová.

Česko s ratifikáciou dohovoru otáľa

Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, alebo Istanbulský dohovor, je medzinárodná zmluva Rady Európy, ktorá posudzuje predovšetkým všetky druhy násilia voči ženám ako formu historicky a kultúrne podmienenej diskriminácie. Novo definuje niektoré trestné činy, napríklad vynútený sobáš, stalking či vynútený potrat. Zameriava sa hlavne na prevenciu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov násilia založeného na pohlaví. Týka sa to hlavne žien, ktoré chráni pred obriezkou či pred sterilizáciou.

Dohovor prijal Výbor ministrov Rady Európy v roku 2011 a do platnosti vstúpil 1.8.2014. Ratifikovalo ju už 33 štátov Európy. Česká republika ju podpísala v máji 2016 ako jeden z posledných štátov EÚ. Parlament mal dokument ratifikovať tento rok do konca júna. Jej prijatie vyvolalo ohlas v mnohých kruhoch. Niektorým kritikom prekáža, že Dohovor prezentuje násilie ako typicky mužskú záležitosť.

Podľa pravidiel dohovoru by sa mali upraviť českej zákony. Väčšina opatrení však už v českej legislatíve je. Česká ženská loby na ratifikáciu dohovoru v Českej republike dlhodobo vyzýva. Podľa organizácie schválenie a implementácia dohovoru značne zlepší služby nielen pre ženy, ale aj pre mužov, ktorí zažívajú násilie.

Pán Piťha by namiesto šírenia bludov mal skôr svojich veriacich nabádať k tomu, aby sa správali k ženám s rešpektom, a nabádať ženy, aby sa nebáli vyhľadať pomoc, ak čelia násiliu,“ uzavrela predsedníčka Českej ženskej lobby Kodyšová.

 


Publikovaný

v

od