Vyberte položku Stránka

Profesor Peterson tvrdí: Nemci sa nestali nacistami preto, že neboli dosť civilizovaní. Naopak.

Profesor Peterson tvrdí: Nemci sa nestali nacistami preto, že neboli dosť civilizovaní. Naopak.

Zaujímavá prednáška hovorí o zdroji, z ktorého vyviera snaha nejakej skupiny ľudí podriadiť si niekoho iného.

[sociallocker][/sociallocker]

Jordan Peterson je kanadský psychológ, ktorý vyvoláva kontroverzie. Hovorí totiž pravdy, ktoré sa ľuďom zle počúvajú.

V prednáške, ktorej sme svedkami sa dozviete, že človek resp. spoločnosť milujúca poriadok sa môže stať precitlivelou na znechutenie. Toto znechutenie, resp. strach z „nákazy“ vedie k presadeniu sa extrémistických myšlienok.

Hitler a jeho nasledovníci potom neboli necivilizovaní ľudia. Naopak, sami sa považovali za najcivilizovanejších. Keďže boli na takej vysokej úrovni, znechucovalo ich menej civilizované okolie.

A keďže ich znechucovala a urážala existencia menej civilizovaných ľudí, začali rozmýšľať o eutanázii ako prejave milosrdenstva.

Hrôza tejto prednášky je však v inom.

Nemci majú tú vlastnosť, že sa vždy považujú za niečo viac a chcú robiť z ich pohľadu dobro.

Za dobro považovali požehnanie jednotného velenia Tretej ríše a nakoniec aj „očistenie“ Európy od židovskej nákazy.

Je to rovnako ako dnes. Aj dnes sa rozhodli považovať príchod utečencov za dobro. Lenže namiesto fyzickej likvidácie národov sa ich rozhodli „očistiť“ navážaním migrantov. Výsledok však bude rovnaká genocída národov Európy ako za čias nacistov.

Nemci sa nezmenili, ich snaha konať „civilizovane“ svet opäť privádza do zúfalej situácie. Ešte je čas sa im vzoprieť. Ale ten čas sa kráti.

Petersonova prednáška

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This