Vyberte položku Stránka

Profesor neurofyziológie vinný: povedal, že ženy a muži sú rozdielni.

Profesor neurofyziológie vinný: povedal, že ženy a muži sú rozdielni.

Akademický portál zo Švédska priniesol správu, ako sa profesor neurofyziológie previnil transfóbnymi a antifeministickými poznámkami. Podľa neho totiž existujú biologické rozdiely medzi mužmi a ženami.

[sociallocker][/sociallocker]

Ťažko uveriteľný prípad sa udial na univerzite v Lunde. Počas prednášky dostal profesor Germund Hesslow otázku na rozdiely medzi mužmi a ženami. Profesor neurofyziológie miestnej lekárskej fakulty odpovedal, že medzi mužmi a ženami existujú biologické rozdiely.

To zrejme nemal. Odpoveď viedla k  sťažnosti jedného študenta a univerzita dnes vyšetruje jedného zo svojich  renomovaných profesorov

Dr. Germund Hesslow bol obvinený študentom, že počas jednej zo svojich prednášok urobil „transfóbne“ a „antifeministické“ vyhlásenia. Profesor, ktorý získal titul Ph.D. v neurovede v roku 1987, odmietol stiahnuť svoje pripomienky alebo sa ospravedlniť.

Hesslow vo svojom kurze na univerzite vyučuje o dedičstve a životnom prostredí na základe overiteľných štatistických výskumov. To  podporuje vedecký záver, že rozdiely medzi mužmi a ženami sú „biologicky dané“ a preto pohlavia samotné pohlavia nemožno považovať za „sociálne konštrukty„.

Jeho prístup šokuje študentov, ktorí sú prekvapení tým, že vyučovanie vo vede nie je založené na genderovom prístupe prijatom v politike a vo zvyšku spoločnosti.

Sťažujúci sa študent naznačil, že Hesslowove komentáre sú proti švédskej „hodnotovej základni,“ ktorá vyžaduje, aby všetky školy v škandinávskej krajine pridržiavali politiky potvrdzujúcej hodnoty, ktoré zahŕňajú rovnostárstvo, slobodu jednotlivcov a rovnosť pohlaví.

Dr. Hesslow povedal, že niektorí študenti „z ideologických dôvodov“ neradi počúvajú určité vedecké fakty o biologických rozdieloch medzi mužmi a ženami. Povedal, že pripomienky, ktoré podnietili sťažnosť, neboli ani nevyhnutne súčasťou jeho študijného materiálu, ale že vznikli v priebehu prednášky ako odpovede na otázky študentov.

Jeden študent zaslal na fakultu sťažnosť, kde tvrdí, že Hesslow šíri svoju „osobnú antifeministickú agendu„.

Nemyslím si, že je vhodné, aby ako odborný asistent na lekárskej programe využíval dobu svojho vyučovania na propagáciu svojho vlastného politického programu, alebo zamietanie genderových štúdií ako nevedecké.

Hesslowa si zavolal na „koberček“ manažment univerzity a bol vyzvaný, aby sa ospravedlnil za svoje formulácie týkajúce sa homosexuálov a transsexuálov.

Hesslow bol požiadaný, aby sa „dištancoval“ od dvoch konkrétnych pripomienok; že homosexuálne ženy majú „mužskú sexuálnu orientáciu“ a od tvrdenia, že je „vecou definície,“ či transsexualita je sexuálna orientácia .

Profesor odmietol odvolať svoje komentáre a povedal, že „urobil dosť,“ aby „vysvetlil a obhájil“ svoj výber slov.

Niekde je potrebné urobiť medzi tým všetkým hranicu. Ak by bolo prijateľné pre študentov, aby nahrávali prednášky s cieľom nájsť kompromitujúce formulácie a potom sa stretávali s vedením fakulty a písali dlhé listy, mali by sme úplne zavrieť výuku medicíny,“ odpovedal v písomnej odpovedi predstaviteľovi univerzity.

Vo svojej odpovedi Hesslow tiež poprel, že to bola „politická agenda“ a povedal, že jeho jediným programom bolo, aby aktivity na univerzite boli riadené vedeckými faktami a nie novovytvorenými konštrukciami.

Pohľad konvencií je tvorený ideológiou, politikou a predsudkami. Veda tam nemá miesto,“ povedal.

O autorovi

Príspevky za Júl

Pin It on Pinterest

Share This