Sýrska agentúra SANA vydala informáciu o mimoriadnom odpustení dlhov pre obete vojny.

Ako sa píše v správe agentúry, prezident Bashar al-Assad vydal v sobotu 1.9.2018 vyhlášku oslobodzujúcu od dlhov „mučeníkov“ a zranených ľudí. Generálny pardon sa týka ľudí s nízkymi príjmami a dlžôb za úvery od 1 milióna sýrskych libier SYP (1 milión sýrskych libier je 1672,65 eur) vo verejných bankách.

Vyhláška sa vzťahuje na dlžoby po všetkých zabitých vo vojnových operáciách a zranených ľudí, ktorí mali plnú invaliditu odhadovanú na 80% a viac v dôsledku vojny alebo vojenských operácií alebo spôsobené rukami teroristických alebo iných nepriateľských elementov. Oslobodenie sa týka splatných pohľadávok za vyššie uvedené úvery od 1 milióna sýrskych libier.

V správe sa hovorí o ľuďoch s nízkymi príjmami, ale neuvádzajú sa bližšie podrobnosti, ako je táto kategória definovaná.

Edit 2.9.2018

Krok vlády síce vyznieva veľmi lacne pri dnešnom kurze sýrskej lýry (SYP) voči euru. Lenže to sa týka existujúcich dlžôb, ktoré mohli vzniknúť v čase, keď kurz nebol taký nízky. V roku 2011 bol kurz SYP voči EUR 1:0,01426. Takže 1 milión SYP bol 14260eur, čo je 8,5krát viac ako dnes. 

V arabskej verzii agentúrnej správy sa vyjadril minister financií Dr Mamoun Hamdan, že finančná záťaž ako dôsledok tejto vyhlášky sa odhaduje na viac ako jednu miliardu sýrskych libier .

Túto záťaž bude znášať tak štátny rozpočet ne jednej strane, ako aj štátne banky na strane druhej.

Legislatívne nariadenie bude platné jeden rok odo dňa vydania.

Deň predtým prezident vydal dekrét o založení novej lekárskej fakulty na Univerzite v Damašku.