Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani pripravuje návrh na radikálnu reformu rozpočtu Európskej únie, ktorý by výrazne obmedzil peniaze určené pre doteraz hlavných príjemcov a to poľnohospodárov. Podľa neho by peniaze mali ísť skôr na bezpečnosť, nezamestnanosť alebo imigrantov, píše server Politico.

Tajaniho plán zahŕňa aj zmenu dotačného obdobia zo siedmich na päť rokov, európske rozpočtové priority by sa potom podľa neho mali presunúť od veľkých vlastníkov pôdy smerom k bezpečnosti, imigrácii, nezamestnanosti mladých ľudí a zmien klímy.

„Ak chcete zmeniť Európu, musíte najprv zmeniť rozpočet a Tajani chce koperníkovskú revolúciu,“ tvrdí vysoko postavený úradník Európskeho parlamentu z blízkosti Tajaniho. A aj keď  Tajani je schopný vyvolať diskusiu v rámci EÚ, akýkoľvek formálny návrh by musel prísť z Európskej komisie, ktorá má tendenciu byť odolnejšia voči revolučným zmenám, píše Politico.

Avšak posledný kvartál činnosti EÚ vykazuje znaky značnej dynamiky v prijímaní nových rozhodnutí v rôznych politikách. Písali sme o tom napríklad v rozsiahlej analýze Slovenskej Pozície s názvom “ SLOVENSKÁ POZÍCIA: Tí, čo hovoria o starostlivom štáte, si pre svoju nekompetentnosť nevšimli, že porcujú diviaka ktorý utiekol na európsky dvor“. Alebo o princípe „ochotných a spolupracujúcich“.

Politico tvrdí , že akýkoľvek pokus otriasť rozpočtovými platbami v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), ktorá ročne činí 58 miliárd eur, by tiež pravdepodobne narazili u členských krajín. Je však nepravdepodobné, že by sám predseda parlamentu vyvolal tak značnú a revolučnú diskusiu, len pre vlastné pobavenie. Skôr ide o cielený ťah, prísť z premršteným návrhom, na ktorom konci nakoniec bude optimálne riešenie vyhovujúce hlavne tým, čo túto diskusiu vyvolali. A zároveň lídri členských krajín dostanú „únikovú cestu“, nestratiť vlastnú tvár pred svojimi voličmi.

Úradníci informovaní o Tajaniho návrhu hovoria podľa Politica, že prechod na päťročné obdobie by znamenal, že rozpočet bude „sledovať politický cyklus inštitúcií EÚ a má ich viac zapojiť“. „Identifikovali sme štyri prioritné oblasti pre občanov EÚ: zabezpečenia, imigráciu, nezamestnanosť mladých ľudí a zmeny klímy,“ povedal iný vyšší úradník. Podľa plánu by sa časť rozpočtu mala venovať na výskumný fond pre obranu a bezpečnosť. Ďalšie prostriedky by mali byť prideľované hraničnej agentúre EÚ Frontex.

To má svoju logiku, nakoľko imigračná vlna do Európy je nielen stále živá, ale aj podľa štatistík IOMu vykazuje novú dynamiku a zmenu pôvodu imigrantov.

Tajani už preskúmal návrh s komisárom pre rozpočet Güntherom Oettingerom, aj Manfredom Weberom, ktorý predsedá Európskej ľudovej strane v Európskom parlamente, a jeho sociálnodemokratickým náprotivkom Giannim Pittellom, hovoria úradníci informovaní o pláne.

Pittella údajne uviedol, že existujú prvky, s ktorými súhlasí. „Chceme cyklus 5 + 5 namiesto siedmich rokov. Nezabúdajme, že každá reforma financovania musí byť spojená aj s brexitem, ktorý bude znamenať významnú stratu pre rozpočet EÚ, „upozornil. Bol však opatrnejší pri myšlienke orezať dotácie pre poľnohospodárov. „Financovanie fondov SPP je procesne na Komisii, a nie na predsedovi parlamentu,“ pripomenul. Komisia tento plán zatiaľ nijako nekomentovala.

Zhrnutie:

Je zrejmé, že aj tento „europarlamentný“ návrh je svedectvom zmeny konštituovania politík EÚ a zároveň zavádzania princípu federalizácie do europarlamentu. Tajaniho návrh približuje tak Europarlament k štandardnému obrazu a chápaniu úlohy parlamentu vo vzťahu k výkonnej moci. Nakoniec krytie 5 ročného rozpočtého cyklu s volebným cyklom europarlamentu nám hovorí, že vo federalizácii EÚ sa začína naberať na obrátkach.