Vyberte položku Stránka

Politicky nekorektná pravda o IQ

Politicky nekorektná pravda o IQ

Spoločnosť rovnosti neznamená, že každý bude mať rovnaké výsledky.

[sociallocker][/sociallocker]

Moderný svet sa pýši, že nepodporuje diskrimináciu. Takže sa zavádzajú programy, ktorých výsledkom je rovnomerné zastúpenie všetkých skupín obyvateľstva podľa ich príslušnosti k nejakej skupine.

Ak je v spoločnosti 50% žien, každú školu by malo absolvovať 50% dievčat, inak je to diskriminácia. Ak je v spoločnosti 10% Cigánov, je rasizmom danej spoločnosti ak pri preberaní diplomov nevidíme 10% študentov danej skupiny. V západných krajinách s rôznorodým rasovým zastúpením sa zavádza program „affirmative action„, ktorý zvýhodňovanie nebielych príslušníkov spoločnosti.

Je to celé nezmysel. Pozitívna diskriminácia je diskrimináciou bez prívlastku a mení spoločnosť na nerovnú. Otázka potom znie, čo s tým?

Rovná spoločnosť je v skutočnosti spoločnosťou rovných príležitostí. Test na náročnú školu má byť náročný a kto ho spraví, môžu študovať. Je jedno, či ide o muža, ženu, belocha, černocha, žida, alebo v našich podmienkach Cigána. Trh nemá určovať, kto môže podnikať na základe príslušnosti k skupine ale len na základe schopností sa presadiť.

Bohužiaľ, dnešná ľavica tento princíp ignoruje a popiera, že sme všetci rôzni. Výskumy pritom dokazujú, že naprieč rôznymi rasami je rôzne rozdelenie „inteligencie“ (IQ). Židia svojou uzavretou selekciou trvajúcou tisíce rokov pri preferovaní „chytrosti“ vytvorili unikátnu skupinu, kde je priemerné IQ podstatne vyššie ako okolitej populácie. Aziati z juhovýchodnej a východnej časti kontinentu majú vyššie IQ ako Európania a tí sú zase vyššie ako hispánske obyvateľstvo s významným vplyvom domorodého obyvateľstva. Na konci rebríčka sú potom príslušníci čiernej rasy.

Rozdelenie pravdepodobnosti nič nehovorí o konkrétnych predpokladoch každého jedinca. Ak je Aziat hlúpy, na univerzitu sa nedostane na úkor inteligentného černocha, hoci priemerné IQ je pre celú skupinu posunuté o 20 bodov na stranu Aziatov.

Thomas Sowell, známy autor a filozof, je černoch. Nikto ho nemôže obviňovať z rasizmu. Napriek tomu verejne hovorí, že priemerné IQ černošskej populácie v USA je o cca 15 bodov nižšie ako belošskej. S tým potom súvisia aj väčšie úspechy belochov v oblastiach, kde na IQ záleží.

Rovnaký postoj potom zaujímajú aj ďalší ľudia.

Zaujímavé zhrnutie na túto tému priniesol Jared Taylor z American Renaissance. Videá s českými titulkami si môžete pozrieť tu – prvá časť, druhá časť

Záver

Spoločnosť, ktorá v mene boja proti rasizmu a v mene boja za rovnosť zavádza rôzne programy a zvýhodňovania je rasistická totalitná spoločnosť. Čím viac sa súdruhom“ nedarí realizovať „rovnosť“, tým tvrdšie metódy aplikuje. Výsledkom je potom totálna kontrola spoločnosti na základe genderu, rasy, náboženstva apod.

Ak sa máme postaviť uvedenému trendu, treba prijať zásadu rovnosti šancí. Každý človek má právo študovať, podnikať, snažiť sa o úspech a nikto nemá právo brániť mu kvôli jeho farbe pleti, pôvodu, či náboženstvu. Strany, organizácie a jednotlivci, ktorí naopak v mene politickej korektnosti hlásajú – všetci sme si rovní a preto je nutné násilím prinútiť spoločnosť aby bola rovnosť zachovaná vo výsledkoch, sú v skutočnosti predvojom ideológie, s ktorou sme mali v minulosti smutnú česť sa zoznámiť. Rôzni „bojovníci za rovnosť“ sú pohrobkovia ľudí ako Goebbels, Stalin, Mao alebo Pol Pot. A tak sa k nim treba stavať.

O autorovi

Pin It on Pinterest

Share This