Po Líviu z Kulturblogu prišla do školy NAKA.

Kulturblog je nové alternatívne médium z rýchlo rastúcou sledovanosťou. Jeho produkcia ide mimo oficiálnej línie podpory migračného toku, multikulturalizmu a európskych hodnôt. Preto tento zásah represívnych zložiek štátu nie je pre Slovensko žiadnym prekvapením.

(zdroj)


Publikovaný

v

od