Vyberte položku Stránka

Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národných štátov. Teda Dublin III

Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národných štátov. Teda Dublin III

Žiadosť o azyl podáva imigrant v členskom štáte prvého vstupu alebo v štáte, kde legálne zdržiava.

Pokiaľ budú niektoré štáty preťažené imigrantmi, budú sa automaticky prerozdeľovať do ďalších štátov.

Týmto sa zriaďuje počítačový systém, ktorý umožní registráciu všetkých žiadostí a sledovaní podielu jednotlivých členských štátov na všetkých žiadostiach. Podporu bude imigrant dostávať len v krajine, do ktorej bol pridelený.

Právo na slobodu a právo na voľný pohyb sa posilnia skrátením doby, počas ktorej môže byť osoba zadržiavaná, a to len vo výnimočných prípadoch. Právo na zlúčenie rodiny bude zahŕňať súrodencov, ako aj rodiny, ktoré vznikli v tranzitných krajinách. Práva maloletých bez sprievodu bola posilnená vďaka zavedeniu mechanizmu pre rozhodnutie o tom, čo je najlepším záujmom dieťaťa, ktorým sa bude za všetkých okolností riadiť premiestnenie maloletých. Celkové zdroje potrebné na podporu vykonávania návrhu na obdobie 2017-2020 sa odhadujú na 1 828,6 milióna EUR.

V Dôvodovej správe sa okrem iného EÚ priznáva k riadenej imigrácii:

EÚ sa usiluje o udržateľnejší prístup k riadeniu migrácie, a to ako vo vzťahu k tým, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, tak aj tým, ktorí sa sťahujú z iných dôvodov. Cieľom tohto prístupu je ukončiť neregulárne a nebezpečné migračné toky a narušiť obchodný model prevádzačov a nahradiť ich bezpečnými a legálnymi cestami do EÚ pre tých, ktorí potrebujú ochranu.

Budúci model, ktorý najlepšie poslúži záujmom utečencov a zaistí ich bezpečnosť, by mal spočívať v ich ochrane v pôvodnej oblasti a ich následnom presídlení z tejto oblasti do EÚ.

Je však pravdepodobné, že v krátkodobom a strednodobom horizonte budú ľudia naďalej prichádzať na vonkajšie hranice EÚ. Tí, ktorí nežiadajú o medzinárodnú ochranu, by mali byť vrátení.

Žiadosti tých, ktorí žiadajú o udelenie azylu, by mali byť účinne spracované a tieto osoby by mali mať v členskom štáte zodpovednom za posúdenie ich žiadosti k dispozícii zodpovedajúce prijímacie zariadenia a podporu, a to počas procesu posudzovania, ako aj po ňom, ak sa ich žiadosť považuje za opodstatnenú.Nedávne skúsenosti však ukázali, že nekontrolovaný príchod veľkého počtu migrantov kladie nadmernú záťaž na azylové systémy členských štátov, čo vedie k čoraz častejšiemu porušovaniu pravidiel. Tento problém sa začína riešiť s cieľom získať opätovnú kontrolu nad súčasnou situáciou uplatňovaním existujúcich pravidiel v oblasti riadenia schengenských hraníc a azylu, ako aj posilnenou spoluprácou s kľúčovými tretími krajinami, najmä s Tureckom. Aktuálna situáciu však odhalila zásadnejšie nedostatky našich azylových pravidiel, ktoré oslabujú ich účinnosť a kvôli ktorým nie je zaistené udržateľné rozdelenie zodpovednosti. Týmito nedostatkami sa teraz musíme zaoberať.!“

Čítajte tiež: 

MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora Dadaab

EÚ o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná!


O autorovi

2 komentáre

  1. Stefan

    Velmi aktualne! Medzitym sa udialo aj nieco nove? Date of document: 04/05/2016

  2. Stefan

    Velmi aktualne! Medzitym sa udialo aj nieco nove? Date of document: 04/05/2016

Spätné odkazy / Pingbacks

  1. MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora Dadaab – KVonline - […] Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národ… […]
  2. MIMORIADNA SPRÁVA: Európsky parlament rozhodol o prijatí 250 000 Somálčanov z kenského tábora Dadaab – KVonline - […] Po hlasovní o importe 250 tisíc Somálcov do EÚ, nás čaká odňatie azylového procesu z národ… […]
  3. EÚ o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná! – KVonline - […] trvá na tom, že právne záväzky krajín brať migrantmi nekončí 26. septembra 2017, ako bolo pôvodne schválené, ale budú…
  4. EÚ o automatickom systéme prerozdeľovania imigrantov a sankciách k odmietavým krajinám. Po 15.5. 2017 je debata o kvótach bezpredmetná! – KVonline - […] trvá na tom, že právne záväzky krajín brať migrantmi nekončí 26. septembra 2017, ako bolo pôvodne schválené, ale budú…

Príspevky za Február

Pin It on Pinterest

Share This