Manželstvo je možné iba medzi mužom a ženou. Aj keby sa všetci pokrokári sveta, čo teraz volajú po uzákonení tzv. rovného manželstvo, na hlavu postavili. Prečo?

Samotná etymológie slova manželstvo to vylučuje: „Slová manžel a manželka, na tom sa všetci etymológovia zhodujú, sú vlastne skomoleniny. V staročeštine tie slová zneli malžen a malženka a ich dnešná podoba je výsledkom odborne povedaného prešmykovania, zámeny hlások l a n. V slovenčine k uvedenému prešmykovaniu došlo tiež, ale v poľštine nie, takže tam majú slová malžonek a malžonka, čo je bližšie pôvodnému praslovanskému malžena… Malžena nie je malá žena, ale duálový tvar znamenajúci muž a žena. Malžena sú muž a žena dohromady, proste manželia.

Niektoré veci proste môžu vzniknúť iba kombináciou rôznych prvkov. Napríklad bronz tiež nie je zliatina medi s meďou či cínu s cínom, ale len a len zliatina medi a cínu. A tak je to aj s manželstvom.

Pokrokové cvičenia

Toto som si pre zmenu prečítal na facebooku: „Tuzemský rum nesmie byť rum, pretože nie je z cukrovej trstiny, marmeláda nesmie byť marmeláda, pretože to nie je odporná citrusová náhradka mermely (dule), nátierkové maslo nesmie byť nátierkové maslo, pretože čo keby to niekoho plietlo, ale manželstvu budeme hovoriť čomukoľvek, pretože sme pokrokoví?

Svet (Pánboh, príroda, osud, vyberte si) nie je spravodlivý, nedáva všetkým rovnako. Je to azda spravodlivé, keď meriate meter päťdesiat a pritom by ste chceli profesionálne hrať basketbal? Proste máte smolu. Je to azda spravodlivé, keď vážite viac ako metrák, a pritom by ste chceli byť kormidelníkom na osemveslici? Proste máte smolu. Máte inú sexuálnu orientáciu? Áno, v niečom jednoducho máte smolu.

Pokrokári sa nám snažia nahovoriť, že tou správnou cestou je urobiť z odchýlky normu. Lenže manželstvo muža a ženy prakticky všetky spoločenské systémy a náboženstva preferujú z jediného dôvodu a tým je plodenie detí. Čo jednoducho dvaja chlapi či dve ženské spolu nedokážu, aj keby sa umilovali a aj keby svojmu zväzku hneď a zaraz a v rozpore s etymológiou uvedeného slova hovorili manželstvo. A to, že existujú aj bezdetné manželstvá alebo že aj homosexuálne dvojice si nejakým spôsobom môžu dieťa opatriť, na tom nič nemení.

Prečo ničiť storočnú inštitúciu?

V civilizovanom svete možno takmer všetko, čo z manželstva plynie automaticky, zabezpečiť pre rovnakopohlavné zväzky iným spôsobom

Že je to nutné kvôli tomu, aby aj druhá mamička či druhý otecko, mali k dieťaťu svojho partnera (partnerky) rovnaké práva? Nezmysel. Aj to je možné zabezpečiť iným spôsobom, než znásilňovaním slovného významu storočiami preverenej inštitúcie, akou je manželstvo muža a ženy. Ostatne aj na túto vec naši predkovia pamätali. Ono už sa na to skoro zabudlo, avšak byť dieťaťu kmotrom nie je len nejaká pocta, on je to aj záväzok. Záväzok postarať sa o dieťa, ak sa rodičom (rodičovi) niečo stane. Ale to pripomínam len na okraj.

Podstatné je to, že v civilizovanom svete možno takmer všetko, čo z manželstva plynie automaticky, zabezpečiť pre rovnakopohlavné zväzky iným spôsobom a netreba kvôli tomu znásilňovať definíciu stáročiami preverenej inštitúcie. Áno, je to trochu zložitejšie. Svet nie je spravodlivý a nedáva všetkým rovnako.

Najväčším paradoxom našej doby však je, že po zrovnoprávnení homosexuálnych partnerstiev s manželstvom muža a ženy najviac volajú práve tí istí pokrokári, ktorí nám sem zároveň chcú masovo lifrovat utečencov z krajín, kde homosexuálov dodnes zhadzujú zo striech domov.

Zdroj: Facebook Petra Štěpánka