Vyberte položku Stránka

Petr Bystroň: Vláda platí protiústavne mimovládkam na podporu migrácie vyše 100miliónov eur ročne.

Petr Bystroň: Vláda platí protiústavne mimovládkam na podporu migrácie vyše 100miliónov eur ročne.

Federálna vláda masívne financuje organizácie z federálneho rozpočtu, ktoré sa zaoberajú podporou migrácie. Väčšina finančných prostriedkov sa rozdeľuje prostredníctvom ministerstiev pod vedením SPD. Financované aktivity sa často používajú na boj proti opozícii. Rozdelenie veľkej časti finančných prostriedkov je dokonca priamo kontrolované úradom nemeckej kancelárky. Táto prax porušuje rozhodnutie Spolkového ústavného súdu z 07.11.2015.

[sociallocker][/sociallocker]

Toto konštatovanie bolo odpoveďou na žiadosť Petra Bystroňa a skupiny AFD z 26. 7. 2018 o financovanie mimovládnych organizácií (MVO) podporujúcich migráciu v období rokov 2017-2018 federálnou vládou.

Spolková vláda vynaložila v roku 2017 sumu 104 263 871,49 EUR a v roku 2018 doteraz 54 507 994,41 EUR na mimovládne organizácie zaoberajúce sa problematikou azylu a migrácie.

Okrem najmenej 22 miliárd eur ročne, čo sú výdavky spôsobené neobmedzeným prijímaním nelegálnych prisťahovalcov, spolková vláda každoročne sponzoruje viac ako 100 miliónmi eur celý priemysel proazylových organizácií. Tieto skupiny konkrétne tieto prostriedky daňových poplatníkov využívajú na ovplyvňovanie médií a na dlhodobú volebnú kampaň proti AfD,“ povedal vedúci AfD vo Výbore pre zahraničné veci nemeckého Bundestagu Petr Bystroň.

K podporovaným mimovládnym organizáciám (NGO) patrí napr. „Rada pre migráciu“ alebo „Noví nemeckí mediálni producenti„. Tieto obe organizácie sú cielené prevažne na nemecké médiá a ich úlohou je podporovať migráciu a vystupovať proti konzervatívnym politikom. Obe NGO sú podporované priamo úradom spolkovej kancelárky a úzko spolupracujú s ľavicovými skupinami ako je Amadeu Antonio Nadácia vedenej bývalou agentkou Stasi Annett Kahane a Open Society Foundations, podporovanej kontroverzným sponzorom Georgeom Sorosom.

Pod záštitou promigrantských organizácií sú financované aj akcie organizácií, ktoré majú blízko k Antifa propagujúcej otvorený boj proti AFD. Sú to organizácie ako Nadácia Amadeu Antonio a Face show! spojenej s členom SPD Uwe-Karsten Heyeom, ktorí varuje cudzincov pred návštevou východného Nemecka, Bellevue di Monako, ústredným orgánom Antify v Mníchove resp. celej anti-AFD scény a organizácie „Proti zabudnutiu – pre demokraciu„.

Peniaze daňových poplatníkov prúdia tiež do islamských lobistických organizácií ako napr. „DitiB„, „Centrálna rada moslimov v Nemecku„, „Turecká komunita v Nemecku“ a ostatné. Ide napospol o turecké protižidovsky a protihomosexuálne orientované organizácie, ktoré sa nikdy nedištancovali od výziev k likvidácii nemoslimskej populácie a ktoré sú pod vplyvom cudzej vlády.

V roku 2017 Spolkové ministerstvo rodinných vecí financovalo aj Save the Children NGO s 330 000 eur. Mimovládna organizácia si s týmito finančnými prostriedkami prenajala loď Vos Hestia, ktorú zadržali talianske orgány v roku 2017 kvôli podozreniu z pašovania ľudí v Stredozemnom mori.

Lucio M., jeden z členov posádky na palube Vos Hestia povedal v roku 2017 v rozhovore pre talianske Quotidiano.net o programe Save the Children.

Nikdy sme nezachraňoval niekoho, ktorý by bol v nebezpečenstve života. Tu sa jedná len o kšeft„.

Je zarážajúce, že mimovládky podporujúce migráciu sú finančne tesné prepojené s vládnymi úradmi, najmä úradmi pod kontrolou SPD. Najviac dalo Spolkové ministerstvo pre rodinné záležitosti (117 mil € za 2 roky), nasledovala Spolková agentúra pre občianske vzdelávanie, GIZ ministerstvo rozvoja, Ministerstvo spravodlivosti, Spolkové ministerstvo zdravotníctva, Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva školstva (viď tabuľka nižšie).

Tieto praktiky odporujú základným zásadám parlamentnej demokracie, ako sú uvedené v Ústave,“ hovorí Petr Bystroň. Dňa 7. novembra 2015 Spolkový ústavný súd určil , že vládne úrady nesmú ovplyvňovať politickú súťaž v prospech alebo naopak v neprospech politickej strany. Osoby spojené s vládnymi miestami sa môžu zúčastniť v súťaži o ovplyvňovanie politickej verejnej mienky, avšak bez použitia prostriedkov spojených s prostriedkami vládneho úradu (2 BvQ 39/15).

Ak sa pozriete na tieto čísla, niet divu, že sme neustále bombardovaní proazylovou propagandou na všetkých kanáloch. SPD zneužíva svoje postavenie vo vláde pre svoju ľavicovú politickú agendu. Využíva daňové príjmy na financovanie siete organizácií, ktoré propagujú svoje vlastné politické ciele a zároveň potláčajú opozíciu v Nemecku. Federálna vláda musí okamžite zastaviť túto neústavnú prax,“ tvrdí Bystroň a pripomína, že AfD je jedinou stranou v Nemecku, ktorá chce trestať plytvanie daní ako daňové úniky.

Prehľad uvedených neziskových organizácií a sumy financovania: 

NGO
2017 
2018 
Ministerstvo / úrad
Rada pre migráciu
255 777,78 €
57.585,00 €
Úrad spolkového kancelára
Noví nemeckí mediálni producenti
577 918,08 €
453 394,54 €
Úrad spolkového kancelára
Amadeu Antonio Foundation
53 876,90 €
2,600.00
Spolková agentúra pre občianske vzdelávanie
Face show!
283 711,74 €
38.332,00 €
Ministerstvo spravodlivosti
Bellevue di Monaco
49.750,00 €
50.000,00 €
Spolková agentúra pre občianske vzdelávanie
Proti zabudnutiu – pre demokraciu
87,165.00 €
27 541,54 €
Úrad spolkového kancelára
DITIB
714 911,00 €
0
Ministerstvo pre rodinné záležitosti
Centrálna rada moslimov v Nemecku
914.959,41 €
812 942,12 €
Ministerstvo pre rodinné záležitosti
Turecká komunita v Nemecku
821,346.23 €
794,370.16 €
Ministerstvo pre rodinné záležitosti
Turecká komunita v Nemecku
105.578,37 €
47.092,32 €
Ministerstvo školstva
Ufuq
300,211.00 €
56 850,00 €
Ministerstvo pre rodinné záležitosti
Future Forum Islam
46.540,00 €
81.766,16 €
Spolková agentúra pre občianske vzdelávanie
Save the Children
330 000,00 €
0
Spolkové ministerstvo pre rodinu

Daňové fondy pre mimovládne organizácie pre podporu migrácie ako celok

Ministerstvo / úrad
2017
2018
Ministerstvo pre rodinné záležitosti
76,353,717.84
41,298,098.18
Úrad spolkového kancelára
19,669,722.20
8,936,890.78
Spolková agentúra pre občianske vzdelávanie
3,192,441.78
2,370,186.65
GIZ / Ministerstvo rozvoja
2,741,879.00
777,907.00
Ministerstvo spravodlivosti

1,065,815.66
542,408.52
Ministerstvo zdravotníctva
312,569.40
378,645.00
Ministerstvo zahraničia
143,583.00
74626,00
Ministerstvo školstva
105,578.37
61072,08
Spolková tlačová kancelária
136,165.00
35041,54
Ministerstvo poľnohospodárstva
178,754.12
31100,66
Kultúrny poverenec Spolkovej republiky
162,283.12
0
Ministerstvo vnútra
199,345.00
0
Celkom.
104,263,871.49
54,507,994.41

Angela Prokoph-Schmittová

Angela Prokoph-Schmittová (narodená 1968) je vášnivá demokratka, ktorá vyrastala v južnohesenskom Darmstadt.

Je členkou CSU (Bavorsko) a CDU (Hesse). Až do júla 2017 riadila redakciu HESSEN DEPESCHE.

Webová stránka: www.hessen-depesche.de/show/author/68-angela-prokoph-schmitt.html

Zdroj: Hessen Depesche

Pin It on Pinterest

Share This