Otestujte sa, či je vaše myslenie progresívne.

Po internete behá veľa inšpiratívnych textov. Toto je od autora Tomáš Picl. Bohužiaľ, na pôvodnej adrese už nie je, tak ho zachováme na našej stránke

[sociallocker][/sociallocker]

Zlý nácek a hodný multikulturalista

K sepsání tohoto článku mě inspirovaly četné novinářské úvahy, kterak je společnost v mnohých názorech rozpolcena a nedokáže najít společnou řeč. Užil jsem tedy zavedené nálepky „znepřátelených“ táborů a zmapoval jejich postoje. 

Politika

ZLÝ NÁCEK bývá často příznivcem zvrácených myšlenek, jako je například přímá demokracie. Utopistická myšlenka, že by o spoustě důležitých věcí rozhodovali sami lidé. Její absurditu si jistě každý čtenář uvědomuje. Neméně komická je jeho představa zastupitelské demokracie. Jakože by v parlamentu seděl podnikatel, konstruktér, stavební inženýr, lékař, ale třeba také policajt či  voják anebo za levicové strany dokonce truhlář, cestář nebo zedník.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA si uvědomuje, že na Západě už dávno vědí, jak se to má dělat a že primitivní čecháčkové si vládnout nemohou. V Bruselu jsou ti nejchytřejší, bohatě stačí, když budeme naslouchat, jak nám radí z bezedné studnice svých bohatých zkušeností. Ale i v České republice se najdou chytří lidé, kteří jsou na politiku připravováni už prakticky od dětství. Umí se pohybovat ve společnosti, od šestnácti let už schůzují a často mají vystudované užitečné obory (více v kapitole „Školství“). Ti jsou dost moudří na to, aby věděli, komu naslouchat a jak naši zemi vést podle zkušenějších vzorů, které jsou tak daleko před námi.

Vztah k Izraeli

Vztah ZLÉHO NÁCKA k tomuto státu je až patologicky nekritický a kladný. Ať už představitelé tohoto státu provedou či řeknou cokoliv, ve zlém náckovi vždycky najdou svého zastánce. Těžko říci, kde se v náccích takový kladný vztah ke všemu židovskému vzal, zřejmě je zakořeněn hluboko v minulosti.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA naopak Izrael rád nemá. Rád se připojí k jakékoli demonstraci před izraelskou ambasádou, aby vyjádřil podporu těm, kteří na tento stát posílají rakety anebo vyzývají k jeho oprávněnému zničení. Hodný multikulturalista by nepohrdl ani embargem na izraelské zboží a nebylo by mu proti srsti označit takové výrobky třeba žlutou hvězdou, aby všem podobně naladěným hodným multikulturalistům bylo jasné, jaké zboží si za žádných okolností nesmí kupovat.

Islám

ZLÝ NÁCEK považuje ideologii, která hlásá nepřátelství k ateistům, ženám, ale i vyznavačům všech světových náboženství kromě islámu samotného, za netolerovatelnou. Nelíbí se mu, že se Korán, jenž je souborem příkazů přímo od Boha, zabývá ze 70 % tím, jak mají muslimové nakládat se svými nepřáteli (pokyny se pohybují na škále od „nechat žít, dokud jsou užiteční jako otroci“ po „zabít“). Nelíbí se mu, že každý muslim, který se pětkrát denně modlí, prosí pětkrát denně Boha, aby se nemuslimům stalo něco zlého.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA Korán nečte, protože je narozdíl od buranského nácka informován, že se tato kniha dá pochopit pouze v araštině. A v arabštině slovo „zabíjejte“ znamená „milujte“, „usekněte prsty“ znamená „připravte pohoštění“ a „bijte ženy“ znamená „pomáhejte ženě s břemenem“. Je si vědom, že islámu škodí lidé, kteří Korán špatně pochopili. Proti nim by bojovali vzděláním. Je třeba naučit všechny členy Islámského státu arabsky, aby Korán pochopili správně jako všichni hodní multikulturalisté.

Zahalování žen do hábitů značících jejich podřízenost:

ZLÝ NÁCEK má za to, že jde o nepřípustné zasahování do nejzákladnějších svobod jednotlivce a nechápe, proč by muslimská žena měla v civilizované Evropě (i všude jinde na světě) být nucena chodit v hábitu, který nemá žádné opodstatnění, a kdyby na světě neexistovali muži, ani jedna žena na světě by v ničem takovém nechodila.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA má za to, že jde o zajímavý zvyk jiné kultury, navíc mnohé hábity mohou být i velice pohodlné. Každá kultura má své zvyky a je povinností svobodné společnosti chránit právo muslimských mužů upírat základní svobody svým ženám, dcerám, sestrám i matkám. Navíc, ty ženy to nosí dobrovolně a rády, není nejmenšího důvodu, proč by měly toužit po chození v něčem přirozeném, pohodlném nebo dokonce slušivém. Je třeba pochopit, že žena v islámu má méněcenné postavení, ale to neznamená, že je to špatně. Je to prostě jenom jiná kultura. Ale hodný multikulturalista připouští, že je možné v tomto směru vyvíjet aktivity. Jak za právo nejrůznější cejchující hábity nenosit (v Íránu burku, v Německu třeba žlutou hvězdu), tak za právo je nosit (burku ve Francii nebo žlutou hvězdu třeba v Íránu).

Cenzura v médiích

ZLÝ NÁCEK je pro absolutní svobodu vyjadřování. Nemá rád cenzuru, dokonce kladně vnímá pluralitu názorů a možnost vyjadřovat se ke všemu upřímně a narovinu.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA  je zastáncem kontroly názorů odlišujících se od preferovaného proudu. Lidé s názory nekorespondujícími s ideologií zastávanou hodnými multikulturalisty by do médií neměli být vůbec pouštěni, a pokud už se tak stane, je třeba odlišné názory striktně trestat.

Vztah k ne úplně svobodným zemím

ZLÝ NÁCEK občas dokáže najít pochopení pro země, jako je Rusko, Bělorusko nebo Čína. Sice uznává, že míra cenzury je tam někdy téměř na stejné úrovni jako v Bruselem kontrolovaných evropských veřejnoprávních médiích, na druhou stranu celkem oceňuje zákaz činnosti propagandistických ze zahraničí placených agentur či neziskovek.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA má k Rusku, Bělorusku nebo Číně vztah čistě záporný. Ale to neznamená, že by se nedokázal povznést nad některé odlišnosti ve svobodách. O tom, že je mnohem tolerantnější než zlý nácek, svědčí to, že dokáže mít pochopení pro země, jako je například Saudská Arábie, kde je ateismus trestným činem, stejně jako vlastnictví Bible, za odpadnutí od islámu je trest smrti a za rouhání (např. psaní na první pohled neškodného blogu) stovky ran bičování s mizivou nadějí na přežití.

Romové, Vietnamci a rasismus na sociálních sítích

ZLÉHO NÁCKA najdete na facebooku poslední dobou nejčastěji v diskusích o islámu. Poznáte ho tak, že se o něm vyjadřuje kriticky. A pokud se někdo vyjadřuje kriticky o takové ideologii, je to samozřejmě i rasista. Však si rozklikněte jeho profil. Nějakých 300 přátel, ale našich třeba romských spoluobčanů nanejvýš tak pět. A do vietnamských večerek si zlý nácek pravidelně chodí nanejvýš pro rohlíky, salám, sýr a dva lahváče, proto jsou takové večerky nanejvýš tři v každé ulici a není jich více. O zvrácenosti zlého nácka svědčí i to, že je schopen se Vietnamců na sociálních sítích všemožně zastávat a omlouvat vztahem k nim svůj rasismus k jiným skupinám obyvatel, přestože i zlý nácek musí vědět, že Vietnamci neplatí daně a prodávají drogy.

HODNÝ MULTIKUTURALISTA má každého rád a při každé příležitosti dokáže každé bytosti, jež se liší od našich typických původních evropských rysů, vyjádřit podporu. Jeho profil je plný stejně naladěných přátelských lidí, jako je on sám. Je to rozmanitá společnost. Inťoši s brejličkami, dredaři, holky s barevnými pankáčskými vlasy… Sice je s podivem, že tváře jeho přátel svítí odshora až dolů bílou barvou a takového Roma aby člověk pohledal, ale to je jistě jen tím, že hodný multikulturalista má rád rozmanitost a nechce, aby se kdokoliv cítil být menšinou. A protože vinou zlých nácků je u nás těch tmavších zatím příliš málo, nechce na to upozorňovat jednolitou mozaikou na sociálních sítích. Vietnamci hodného multikulturalistu moc nezajímají, protože je zlí náckové stejně používají jen jako alibi, aby mohli omluvit svůj rasismus.

Vztah k volbě prezidenta republiky

ZLÝ NÁCEK je omezený buran žeroucí tlačenku a pijící lahváče. A tak se značná část zlých nácků spokojila s prezidentem, který je jejich obrazem. Trochu neomaleným, příliš upřímným a ještě takovým, který nepřistoupil na pravidla hry Bruselem kontrolované mediální scény. Takového, který si klidně troufne veřejně kritizovat nejzrůdnější totalitní ideologie bez ohledu na to, že v Nizozemí byl takový politik za totéž před lety zabit. A ještě jezdí do Ruska a Číny domlouvat kšefty, aby zdejší kapitalistické podniky měly odbyt a tuzemští burani měli práci.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA by chtěl raději jiného prezidenta. Třeba ten slovenský. Má krásné vyžehlené padnoucí sako a… … je prostě hezky oblečený. A spoustě lidí dávno před svou politickou kariérou nezištně půjčil peníze. Ale i u nás by se našel skvělý prezident. Takový, kterému se podařilo prolomit Benešovy dekrety, kterými se zabavoval majetek německým nacistům, mezi které se jeho rodina dostala jistě jen nevědomky. A je stejně smířlivý jako všichni hodní multikulturalisté. Dokáže vyjádřit podporu organizaci potomků sudetoněmeckých nacistů nebo si najít přátele v multikulturní Saudské Arábii.

Zbraně

ZLÝ NÁCEK bývá v mnoha případech zastáncem ozbrojení civilního obyvatelstva, aby každý mohl chránit sebe, svou rodinu a svůj domov.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA bývá často odpůrcem zbraní. Ty by ostatně neměla mít ani armáda. Přesněji řečeno, armáda by měla být tím prvním, co by v našem báječném multikulturním světě mělo být zrušeno. Nějaké zbraně by tedy mohla mít policie a pár by se jich mohlo rozdat nějakým menšinám, aby se necítily tak diskriminované.

Totalitní ideologie

ZLÝ NÁCEK má velmi záporný vztah ke všem třem historicky nejničivějším totalitním ideologiím. Ať už jde o dvě svými prostředky a základními východisky spřízněné ideologie (nacismus a islám), nebo komunismus.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA samozřejmě odsuzuje nacismus. Komunismus se sice v rámci RVHP moc nepovedl, ale druhý pokus v rámci EU bude jistě o mnoho úspěšnější. Islám není ideologie, ale náboženství. A že se jím inspiroval Hitler a použil většinu jeho myšlenek? On ho jen špatně pochopil.  

Soukromé podnikání

ZLÝ NÁCEK by byl pro to, aby se podnikatelům a živnostníkům házelo co nejméně klacků pod nohy. Každý ať dělá, co umí, a jestli nikoho neohrožuje (např. výrobce jídla někoho neotráví), nechť je vystaven všem ziskům i rizikům, která z postavení na vlastních nohou plynou.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA podnikání také trochu podporuje, ale nemůže to být jenom tak. Je potřeba všechno důkladně kontrolovat, ideální by bylo, aby moudří úředníci z Bruselu vymysleli pro každé podnikání nějaké jasně dané mantinely, ve kterých je dovoleno se podnikateli pohybovat. Ale každé odchýlení musí být důrazně trestáno. Za nejhodnotnější fomru podnikání by však mělo být považováno provozování neziskových organizací, které by měly být placeny z peněz, které se vezmou těm, kteří podnikají v méně užitečných oborech.

Školství

ZLÝ NÁCEK by chtěl liberální školu, ale založenou na vědění, poznatcích a faktech. Například v dějepise rozebrat příčiny konfliktů a jejich důsledky. Rovněž je příznivcem toho, aby škola vychovávala lidi k praktickým dovednostem. Ať už jde o zvládání potřebných řemesel nebo o technické obory, které by mohly chrlit absolventy, kteří dokážou svět prostřednictvím zlepšováků a vynálezů posunout zase o něco dál.

HODNÝ MULTIKULTURALISTA není tak omezený. Dejme si příklad zase na dějepisu. Hodný multikulturalista ví, že každá událost má více výkladů. Zatímco část Evropanů vnímá např. Adolfa Hitlera jako zápornou postavu dějin, hodný multikulturalista si uvědomuje, že pro palestinského studenta může mít tato postava úplně jiný rozměr a může ji vnímat kladně. Například díky tomu, že škodil Židům. A hodný multikulturalista dobře ví, co jsou Židé zač (viz kapitola Vztah k Izraeli). Školství by se mělo méně specializovat na vědění a více na morální povinnosti. Preferovanými obory jsou kulturní antropologie, arabistika, kulturologie nebo genderová studia.

To by bylo pro dnešek vše. Článek je dosti dlouhý, ale inspirací a témat je dost, není vyloučeno, že bych mohl sepsat pokračování. Inspiraci uvítám i v diskusi. 

pondělí 7.9.2015 21:28 (poslední aktualizace: pondělí 7.9.2015 21:35) | karma článku: 44.71 | přečteno  6421 x

Blog bol vymazaný „dobrými multikulturalistami“. Jeho kópiu našiel Internet Archív.


Publikovaný

v

, ,

od