Portál Caldron Pool prináša šokujúcu informáciu. Počas diskusie TEDx Mirjam Heine z univerzity vo Würzburgu tvrdila, že „pedofília je prirodzená sexuálna orientácia, rovnako ako heterosexualita.

Podľa súčasného výskumu je pedofília nemennou sexuálnou orientáciou,“ tvrdí Heine. „Rovnako ako napríklad heterosexualita. Nikto sa nerozhodne byť pedofilom. Nikto ním nemôže prestať byť.

Rozdiel medzi pedofíliou a inými sexuálnymi orientáciami spočíva v tom, že žiť s touto sexuálnou orientáciou končí v katastrofe … Je našou zodpovednosťou, aby sme sa preniesli cez naše negatívne pocity týkajúce sa pedofilov. A aby sme s nimi zaobchádzali s rovnakým rešpektom, ako zaobchádzame s ostatnými ľuďmi.

Mali by sme prijať, že pedofili sú ľudia, ktorí si nevybrali svoju sexualitu … Mali by sme prijať, že pedofília je sexuálna preferencia, myšlienka, pocit a nie čin. Mali by sme rozlišovať medzi sexuálnym zneužívaním detí a pedofíliou. Nemali by sme zvyšovať utrpenie pedofilov tým, že ich budeme vylučovať obviňovaním a výsmechom.

Celé vystúpenie