Slovensko si svoj pokus zaviesť obdobu amerického zákona FARA vyskúšalo minulý rok na jeseň v októbri.

Práve v júni ubehla lehota kedy je možnosť opätovne zákon „o mimovládkach“ podať. Len pre ilustráciu včera Maďarsko schválilo svoj zákon o kontrole financovania mimovládnych organizácii. V tejto chvíli mám k tomu pár poznámok. V októbri minulého roka išli dve verzie návrhov zákona, ktoré sa pokúšali vysporiadať najmä z politicky motivovanými mimovládkami a zahraničným pôvodom ich peňazí. Tvrdý prístup reprezentovala  ĽSNS – Kotleba, mäkkší a prepracovanejší (z pohľadu lobizmu) zas hnutie SME RODINA – Boris Kollár.

Po polroku je zrejmé, že oba prístupy sú prekonané a je potrebné ponúknuť úplne nový zákon ktorý by definoval nielen financovanie mimovládnych organizácii, ale aj ekonomický a politický lobing. Teda súhrnne potrebujeme úplne nový zákon. Ten by nemal vznikať v atmosfére „triedneho boja“ jedných proti druhým, ale ponúknuť isté zmysluplné dlhodobé riešenie aj mimovládnym organizáciám v zmysle ich dlhodobej finančnej udržateľnosti ich aktivít. Jednoducho povedané potrebujeme zákon, ktorý by vznikol v dialógu s nimi a nie v kričaní proti nim.

Politický lobing, ekonomický lobing no nateraz pár slov k financovaniu mimovládok

Jednou z ciest je uvedenie lobingu do zoznamu podnikateľských činností (živnosti). Jeho presné vymedzenie, spôsob registrácie lobistov a lobistických organizácii a definovanie ich špeciálneho štatútu v zákone. Ten by mal niesť možno komplikovanejší názov, ktorý by presne zodpovedal tomu, čo chceme dosiahnúť. Napríklad „Zákon a o financovaní mimovládnych organizácii, politickom a ekonomickom lobingu“.

Pre túto chvíľu vynechám úvahy o definovaní politického a ekonomického lobingu, ako aj úvahy o kontrole zahraničných finančných tokov do mimovládnych organizácii. Tomu sa budem venovať nabudúce. Teraz chcem prísť z návrhom, ktorý pri oboch predkladaných zákonoch v minulom roku nepadol a to financovanie mimovládnych organizácii prostredníctvom daní.

Potrebujeme zmenu spôsobu financovania mimovládnych organizácii.

Dnes máme k dispozícii 2% z dane FO a to ja osobne pokladám za nedostatočné. Navyše každé odobratie percent na podiele dani z príjmov FO štátu a posunutie rozhodovania o prerozdelení na občana, je niečo čo spĺňa reálne kritériá decentralizácie a dekoncentrácie moci v štáte. Navyše vytvára novú dôveru v inštitúcie občianskej spoločnosti, zvýšený záujem o spoločensky zodpovedné správanie v komunite a nakoniec vnáša pozitívnu atmosféru do spoločnosti proti spoločenskej skepse z budúceho vývoja na Slovensku. Nehovoriac o tom, že sa otvára úplne nový trh služieb, produktov a inovačných občianskych riešení podľa zamerania jednotlivých mimovládnych organizácií. Preto práve v tomto zákone by bolo vhodné hranicu 2% posunúť na 10% čím by sa do toho trhu „nových občianskych služieb“ dostalo celkovo cez 200 000 mil. eur. Novum by rovnako mohlo byť poukázanie dane z príjmu PO kde by hranica bola 5%.

O ekonomickom a politickom lobingu nabudúce v druhej časti.